Cene priključka

Visina troškova priključka na sistem za distribuciju prirodnog gasa određena je na osnovu Metodologije o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključaka na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa („Službeni glasnik RS", broj 42/2016) i člana 49. Statuta JKP "Suboticagas" Subotica, usvojenog od strane NO JKP „Suboticagas". Cene se primenjuju od 01.01.2017. godine.

 

Redni
broj
Vrsta tipskog priključka Cena tipskog priključka
(din) bez PDV-a
Cena tipskog priključka
(din) sa PDV-om
1. G-2,5 - -
2. G-4 88.071,00 105.685,20
3. G-6 97.440,00 116.928,00

 

 

TEHNIČKI PREGLED   (G-2,5  i G - 4)  

2.830,00 + PDV 20%

UKUPNO: 3.396,00

 

TEHNIČKI PREGLED   (G-6)  

4.150,00 + PDV 20%

UKUPNO: 4.980,00

 

 

Cene gasa

Nadzorni odbor JKP "Suboticagas" Subotica je dana 24. maja 2016. godine doneo Odluku o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje,prema sledećoj tabeli:

Redni
broj

Kategorije
kupaca

Grupe
kupaca

Tarifa
"energent"
(din/m3)

Tarifa
"kapacitet"
(din/m3/dan/godina)

Tarifa
"naknada po mestu isporuke"
(din/mesto isporuke/godina)

1.

Kategorija 1
p < 6 bar

"Mala potrošnja"

("Mala potrošnja - domaćinstva"  i "Mala potrošnja - ostali")

33,72

 

1.044,79

2.

"Vanvršna potrošnja K1"

31,12

149,70

1.044,79

3.

"Ravnomerna potrošnja K1"

31,12

181,78

1.044,79

4.

"Neravnomerna potrošnja K1"

31,12

213,85

1.044,79

Cene su bez PDV-a. PDV iznosi 10%.

Agencije za energetiku Republike Srbije dala je saglasnost na ovu Odluku 27. maja 2016, i ona će se pprimenjivati od 1. juna 2016.

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
pretraga
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202
SR    HU    EN