OBAVEŠTENJE

21.03.2017

JKP "Suboticagas" Subotica je ispunio planom predviđeni broj besplatnih priključaka za građane, te se zahtevi više NE primaju

Povratak...

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
pretraga
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202
SR    HU    EN