Obaveštenje - Nova cena prirodnog gasa

04.09.2017

Nadzorni odbor JKP "Suboticagas" Subotica je dana 25. avgusta 2017. godine doneo Odluku o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje, prema sledećoj tabeli:

Redni
broj

Kategorije
kupaca

Grupe
kupaca

Tarifa
"energent"
(din/m3)

Tarifa
"kapacitet"
(din/m3/dan/godina)

Tarifa
"naknada po mestu isporuke"
(din/mesto isporuke/godina)

1.

Kategorija 1
p < 6 bar

"Mala potrošnja"

("Mala potrošnja - doma?instva"  i "Mala potrošnja - ostali")

33,73

 

1.044,79

2.

"Vanvršna potrošnja K1"

31,12

86,14

1.044,79

3.

"Ravnomerna potrošnja K1"

31,12

183,04

1.044,79

4.

"Neravnomerna potrošnja K1"

31,12

215,34

1.044,79

Cene su bez PDV-a. PDV iznosi 10%.

Nove cene će početi da se primenjuju od 1. oktobra 2017. godine.

Povratak...

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
pretraga
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202
SR    HU    EN