SR  HU  EN

Najčešća pitanja

 

Gde se mogu uplatiti računi za potrošeni gas?

 • Uplate se mogu izvršiti gotovinom ili platnim karticama na blagajni preduzeća, Jovana Mikića 58, bez provizije
 • Na šalterima PTT uz proviziju - do iznosa od 4.500,00 dinara 45,00 dinara, iznad 4.500,00 dinara zaračunava se 1%
 • U ostalim bankama plaćanje se može izvršiti uz plaćanje provizije koju određuje pojedinačna banka, najčešće 1% od iznosa koji se uplaćuje

 

 Koji su evidentirani izvođači radova unutrašnje gasne instalacije?

 • ASKEPROM DOO, Marka Oreškovića 62, 559-420, 063/852-79-65
 • CIM GAS DOO, Jovana Mikića 56 621-000
 • IMOS DOO, Mije Mandića 2/b, 600-721
 • INSTAL, E. Kardelja 28, 516-707, 516-848, 063/ 77-32-997
 • INSTALATERSKA RADNJA RAJKO PETKOVIĆ PR, Alekse Ivića 19,548-461, 063/512-044
 • KARIKA-PROMET DOO, Marije Bursać 1, 551-240
 • KDM DOO, Štrosmajerova 18, 524-647
 • KEŠ DOO, Slobodana Penezića 20, Kanjiža, 876-077, 063/508-568
 • METAL DOO, Izvorska 18, 601-150, 063/542-571
 • THERMO DRAGONS DOO, Glavna 21, Senta, 817-333, 064/61-66-362

 

Koje su licencirane organizacije za projektovanje unutrašnjih gasnih instalacija i instalacija centralnog grejanja?

 • IMCR – Industrijski inženjering, Kireška 4/11, 547-933
 • THERMOGAS, Dimitrija Tucovića 7, 671-205
 • TERMOINŽENJERING, Braće Radića 152, 556-222
 • TERMOPROJEKT, Korzo 7a, 553-981
 • K.D.M. DOO, Štrosmajerova 18, 524-647
 • PLENUM, Cara Dušana 3/19, 521-810

 

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202