Мисија предузећа претпоставља како одржавање постојећег технолошког нивоа дистрибутивне мреже, тако и њено проширење.

Визија „Суботицагас“-а је првенствено жеља да име предузећа буде синоним за поузданост и квалитет у пословању. Тежиће се ка томе да ЈКП „Суботицагас“ у наредном периоду и даље буде пословно успешан дистрибутер гаса који у новонасталим тржишним условима јасно дефинише своје технолошке, организационе и тржишне предности у дистрибуцији природног гаса на територији града Суботице.