ЈНМВ 31/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА АЛАТА –  постављено дана: 18.12.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 18.12.2019.

2. Конкурсна документација 18.12.2019.

3. Одлука о додели уговора 26.12.2019.

 

ЈНМВ 30/2019 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА СА МОНТАЖОМ МЕРНО – РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ ЗА ОБЈЕКАТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У СУБОТИЦИ –  постављено дана: 04.11.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.11.2019.

2.  04.11.2019.

3. Одлука о додели уговора 05.12.2019.

 

ЈНМВ 29/2019 – НАБАВКА УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ РАЧУНА –  постављено дана: 15.10.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 15.10.2019

2. Конкурсна документација 15.10.2019

3. Одлука о додели уговора 28.10.2019.

 

ЈНМВ 28/2019 –  НАБАВКА УСЛУГЕ – ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ГАСА НА ГАСНИМ МЕРИЛИМА КОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ  –  постављено дана: 15.10.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 15.10.2019

2. Конкурсна документација 15.10.2019

3. Одлука о додели уговора 28.10.2019.

 

ЈНМВ 27/2019 –  НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И АУТО ГУМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“  –  постављено дана: 15.10.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 15.10.2019

2. Конкурсна документација 15.10.2019

3. Одлука о додели уговора 28.10.2019.

 

ЈНМВ 26/2019 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ И МЕРЕЊЕ – КАЛОРИМЕТРИ  –  постављено дана: 21.08.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 21.08.2019

2. Конкурсна документација 21.08.2019

3. Одлука о додели уговора 27.09.2019.

 

ЈНМВ 25/2019 –  НАБАВКА УСЛУГЕ – БАЖДАРЕЊЕ, ПРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА –  постављено дана: 19.08.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 19.08.2019

2. Конкурсна документација 19.08.2019

3. Одлука о додели уговора 28.08.2019.

 

ЈНМВ 24/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗМЕШТАЊЕ И АДАПТАЦИЈА УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ –  постављено дана: 04.07.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.07.2019.

2. Конкурсна документација 04.07.2019

3. Одлука о додели уговора 16.07.2019.

 

ЈНМВ 23/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКИ И МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА ПО ОДОБРЕНИМ ПРОЈЕКТИМА –  постављено дана: 25.06.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 25.06.2019.

2. Конкурсна документација 25.06.2019

3. Измена конкурсне документације 23.07.2019.

4. Одговор 23.07.2019.

5. Позив за подношење понуде 24.07.2019

6. Одлука о додели уговора 08.08.2019.

 

ЈНМВ 22/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – УРЕЂАЈУ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ У МЕРЕЊЕ – КАЛОРИМЕТРИ – постављено дана: 24.06.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 24.06.2019.

2. Конкурсна документација 24.06.2019

3. Одговор на питање 18.07.2019.

4. Одлука о додели уговора 08.08.2019.

 

ЈНМВ 21/2019 –  НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА СОФТВЕРА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА – постављено дана: 05.06.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.06.2019

2. Конкурсна документација 05.06.2019

3. Измена конкурсне документације 07.06.2019.

4. Одлука о додели уговора 19.06.2019.

 

ЈНМВ 20/2019 –  НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ДАЉИ РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „ПОЛАРИС БС“ – постављено дана: 07.05.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 07.05.2019

2. Конкурсна документација 07.05.2019

3. Одлука о додели уговора 15.05.2019.

 

ЈНМВ 19/2019 – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА (ТИПСКИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ), ИЗМЕШТАЊА И ПРОДУЖЕТАКА НА ДГМ И ИСКЉУЧЕЊА СА ДГМ – постављено дана: 25.04.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 25.04.2019

2. Конкурсна документација 25.04.2019

3. 3. Одлука о додели уговора 04.06.2019.

 

ЈНМВ 18/2019 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА – постављено дана: 23.04.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 23.04.2019

2. Конкурсна документација 23.04.2019

3. Одлука о додели уговора 06.05.2019.

 

ЈНМВ 17/2019 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ – постављено дана: 17.04.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 17.04.2019

2. Конкурсна документација 17.04.2019

3. Одлука о додели уговора 25.04.2019.

 

ЈНМВ 16/2019 – НАБАВКА УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ РАЧУНА – постављено дана: 12.04.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 12.04.2019

2. Конкурсна документација 12.04.2019

3. Одлука о додели уговора 25.04.2019.

 

ЈНМВ 15/2019 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ГАСА НА ГАСНИМ МЕРИЛИМА КОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ – постављено дана: 26.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 21.03.2019.

2. Конкурсна документација 21.03.2019.

3. Одлука о додели уговора 04.04.2019.

 

ЈНМВ 14/2019 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И УРЕЂАЈЕ СА МОТОРИМА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ – постављено дана: 26.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 21.03.2019.

2. Конкурсна документација 21.03.2019.

3. Измена конкурсне документације 28.03.2019.

4. Обавештење о продужетњу рока за подношење понуда – пријава 28.03.2019.

5. Одлука о додели уговора 05.04.2019.

 

ЈНМВ 13/2019 –  НАБАВКА УСЛУГА – ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ (постављено дана: 21.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 21.03.2019.

2. Конкурсна документација 21.03.2019.

3. Измена конкурсне документације 26.03.2019.

4. Обавештење о продужетњу рока за подношење понуда – пријава 26.03.2019.

5. Одлука о додели уговора 04.04.2019.

 

ЈНМВ 12/2019 –  НАБАВКА И ИСПОРУКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (постављено дана: 21.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 21.03.2019.

2. Конкурсна документација 21.03.2019.

3. Одлука о додели уговора 02.04.2019.

 

ЈНМВ 11/2019 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ И МЕРЕЊЕ (постављено дана: 19.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 19.03.2019.

2. Конкурсна документација 19.03.2019.

3. Измена конкурсне документације 08.04.2019.

4. Одлука о додели уговора 25.04.2019.

5. Измена одлуке о додели уговора 30.04.2019

 

ЈНМВ 10/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ (postavljeno dana: 19.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 19.03.2019.

2. Конкурсна документација 19.03.2019.

3. Одлука о додели уговора 24.04.2019.

 

ЈНМВ 9/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПЛОМБА, САВИТЉИВО ЦРЕВО, ОРМАН, ЛЕВКОВИ И ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ ЗА КМРС (постављено дана: 12.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 12.03.2019

2. Конкурсна документација 12.03.2019.

3. Одлука о додели уговора 16.04.2019.

 

ЈНМВ 8/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ, ПВЦ ЦЕВИ, ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ (постављено дана: 12.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 12.03.2019

2. Конкурсна документација 12.03.2019.

3. Одлука о додели уговора 16.04.2019.

 

ЈНМВ 7/2019 –  НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДГМ И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА У ДИГИТАЛНОМ И ПИСАНОМ ОБЛИКУ ЗА ДГМ (постављено дана: 12.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 12.03.2019

2. Конкурсна документација 12.03.2019.

3. Одговор на питање 15.03.2019.

4. Одлука о додели уговора – 25.03.2019.

 

ЈНМВ 6/2019 –  НАБАВKА УСЛУГЕ – ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ МАШИНСKИХ И ГРАЂЕВИНСKИХ РАДОВА НА ДГМ (постављено дана: 07.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 07.03.2019.

2. Конкурсна документација 12.03.2019.

3. Одлука о додели уговора – 18.03.2019.

 

ЈНМВ 5/2019 – НАБАВKА УСЛУГЕ – ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ГАСА НА ГАСНИМ МЕРИЛИМА KОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ (постављено дана: 07.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 07.03.2019.

2. Kонкурсна документација 07.03.2019.

3. Одлука о додели уговора – 18.03.2019.

 

ЈНМВ 4/2019 –  ЈАВНА НАБАВKА ДОБАРА – ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И УРЕЂАЈЕ СА МОТОРИМА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (постављено дана: 07.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 07.03.2019.

2. Kонкурсна документација 07.03.2019.

3. Одлука о додели уговора – 18.03.2019.

 

ЈНМВ 3/2019 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (постављено дана: 05.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2019.

2. Конкурсна документација 05.03.2019.

3. Одлука о додели уговора – 15.03.2019.

 

JNMV 2/2019 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ (постављено дана: 05.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2019.

2. Конкурсна документација 05.03.2019.

3. Одговор на питање 08.03.2019.

4. Одлука о додели уговора – 15.03.2019.

 

JNMV 1/2019 –  НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ОДОРАНТА И УСЛУГА ПУЊЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ СА КОНТРОЛОМ НИВОА ОДОРИЗАЦИЈЕ (постављено дана: 05.03.2019.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2019.

2. Конкурсна документација 05.03.2019.

3. Измена конкурсне документације 06.03.2019.

4. Обавештење о продузењу рока за подношење понуда-Пријава 06.03.2019.

5. Одлука о додели уговора – 15.03.2019.