дип.оец. Тимеа Хорват – директор

е-маил: horvat.timea@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-201
фаx: 024/641-220

 

Керн Шоља Мариа – Извршни директор

е-маил: kmaria@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-218
фаx: 024/641-220

 

Лела Шкорић – Интерни ревизор
е-маил: lela@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-214

 

Нада Гвојић Рогић – Развојно-техничко одељење

е-маил: nada@suboticagas.co.rs
tel: 024/641-209

 

Куктин Марина – Опште, правно и кадровско одељење
tel: 024/641-203

 

 Козарић Анђелка – Одељење економских, рачуноводствених и финансијских послова

е-маил: kozaric@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-223