JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 13/14 (18.12.2014)

Resertifikacija ISO 9001:2008 i ISO 18001:2007

Odluku o obustavi JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 13/14 (23.12.2014)

JAVNA NABAVKA 13/14 (12.08.2014)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obilaznog puta

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 12/14 (25.07.2014)

Radovi na izradi, isporuci i montaži MRS za škole koje se besplatno priključuju na DGM

 

IZMENA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/14 (12.05.2014)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/14 (30.04.2014)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 10/14 (28.03.2014)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris”

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/14 (28.03.2014)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

IZMENE konkursne dokumentacije JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/14 (01.04.2014)JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/14 (01.04.2014)

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/14 (28.03.2014)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara

 

JAVNA NABAVKA 7/14 (25.03.2014)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju tipskih priključaka, kao i merača gasa i regulatora za redovno održavanje

IZMENE konkursne dokumentacije JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/14 (01.04.2014)

 

JAVNA NABAVKA 5/14 (25.03.2014)

Građevinski radovi na izgradnji gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izmeštanja i produžeci na DGM i isključenja sa DGM