Број радника

40

Број пословних корисника

984

Број домаћинстава

8976

Дужина гасних прикључака

190km

Кориснички сервис

Обавештење

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавештава будуће кориснике природног гаса из категорије зграде колективног становања (вишеспратница) односно инвеститоре, да је измењена претходна […]

Obaveštenje

O B A V E Š T E NJ E

JKP „Suboticagas“ Subotica obaveštava cenjene potrošače prirodnog […]