Број радника

40

Број пословних корисника

984

Број домаћинстава

8976

Дужина гасних прикључака

190km

Кориснички сервис

Obaveštenje

O B A V E Š T E NJ E

JKP „Suboticagas“ Subotica obaveštava cenjene potrošače prirodnog […]

Obaveštenje

Obaveštavaju se cenjeni potrošači prirodnog gasa, da na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik […]