Број радника

40

Број пословних корисника

984

Број домаћинстава

8976

Дужина гасних прикључака

190km

Кориснички сервис

Обавештење

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавештава будуће кориснике природног гаса из категорије зграде колективног становања (вишеспратница) односно инвеститоре, да је измењена претходна […]

Obaveštenje

O B A V E Š T E NJ E

JKP „Suboticagas“ Subotica obaveštava cenjene potrošače prirodnog […]

Obaveštenje

Obaveštavaju se cenjeni potrošači prirodnog gasa, da na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik […]