Дужина ДГМ

428km

Број пословних корисника

1240

Број домаћинстава

10425

Дужина гасних прикључака

220km

Кориснички сервис

Обавештење

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавештава будуће кориснике природног гаса из категорије зграде колективног становања (вишеспратница) односно инвеститоре, да је измењена претходна […]

Obaveštenje

O B A V E Š T E NJ E

JKP „Suboticagas“ Subotica obaveštava cenjene potrošače prirodnog […]