Завршни рачун за 2022. годину

Одлука НО о расподели добити

Одлука НО о усвајању завршног рачуна

Завршни рачун за 2022

Извештај независног ревизора


Завршни рачун за 2021. годину

ОДЛУКА НО

Завршни рачун за 2021

Извештај независног ревизора

 


Завршни рачун за 2020. годину

ОДЛУКА НО

Завршни рачун за 2020

Извештај ревизора

Напомене уз финансијски извештај за 2020


Завршни рачун за 2019. годину

Биланс успеха 2019

Извештај о осталим резултатима

Финансијски извештај

Извештај о променама на капиталу

Извештај о токовима готовине

Мишљење ревизора и напомене

Одлука о усвајању ФИ

Биланс стања


Завршни рачун за 2018. годину

Биланс успеха

Извештај о осталим резултатима

Финансијски извештај

Извештај о променама на капиталу

Извештај о токовима готовине

Мишљење ревизора

Одлука о усвајању ФИ

Напомене

Биланс стања


Завршни рачун за 2017. годину

Биланс стања за 2017. годину

Финансијски извештај за 2017.

Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину

Одлука о расподели

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину


Завршни рачун за 2016. годину

Биланс стања за 2016. годину

Биланс успеха за 2016. годину

Извештај о токовима готовине за 2016. годину

Извештај о променама на капиталу за 2016. годину

Извештај о осаталом резулату за 2016. годину

Финансијски извештај за 2016.

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину


Завршни рачун за 2015. годину

Обрасци ФИ за 2015 годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину

Финансијкси извештај за 2015. годину

Извештај независног ревизора


Завршни рачун за 2014. годину

Биланс стања за 2014. годину (.пдф, 339 КБ)

Биланс успеха за 2014. годину (.пдф, 1.015 КБ)

Извештај о токовима готовине за 2014. годину (.пдф, 476 КБ)

Извештај о променама на капиталу за 2014. годину (.пдф, 870 КБ)

Статистички извештај за 2014. годину (.пдф, 381 КБ)

Извештај о осаталом разулату за 2014. годину (.пдф, 103 КБ)

Извештај независног ревизора (.пдф, 3.92 МБ)

Финансијски извештај за 2014. (.пдф, 397 КБ)

Напомене уз финансијске извештаје за 2014. годину (.пдф, 8.3 мБ)


Завршни рачун за 2013. годину

ОБРАСЦИ ФИ ЗА 2013. ГОДИНУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2013. годину (.пдф, 103 КБ)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2013. годину (.пдф, 103 КБ)

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. годину (.пдф, 1.3 МБ)

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕДНИМ РЕЗУЛТАТИМА РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА ЗА 2012. ГОДИНУ…
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕДНИМ РЕЗУЛТАТИМА РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА ЗА 2008. ГОДИНУ…