ЈНМВ 28/2020 – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА  И АУТОГУМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА –  постављено дана: 19.11.2020.

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Обавештење о додели уговора за ЈН 28/20 – Отворени поступак 19.11.2020.

 

ЈНМВ 27/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПВЦ ЦЕВИ –  постављено дана: 29.06.2020.

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 29.06.2020.

2. Конкурсна документација 29.06.2020.

3 Одлука о додели уговора 31.07.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 21.08.2020.

 

ЈНМВ 26/2020 – НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ –  постављено дана: 24.11.2020.

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 24.11.2020.

2. Конкурсна документација 24.11.2020.

3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 26.11.2020.

4. Измена конкурсне документације 26.11.2020.

5. Одлука о додели уговора 11.12.2020.

6. Обавештење о закљученом уговору 21.12.2020.

 

ЈНМВ 25/2020 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И АУТО ГУМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“  –  постављено дана: 19.08.2020.

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 19.08.2020.

2. Kонкурсна документација 19.08.2020.

3 Одлука о додели уговора 02.09.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 09.09.2020.

 

ЈНМВ 24/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ СА ПРЕНОСОМ ПОДАТАКА  –  постављено дана: 17.08.2020.

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 17.08.2020.

2. Конкурсна документација 17.08.2020.

3. Измена конкурсне документације 03.09.2020.

4. Одлука о додели уговора 21.09.2020.

5. Обавештење о закљученом уговору  12.10.2020.

 

ЈНМВ 23/2020 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ВАЖДАРЕЊЕ, ПРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА –  постављено дана: 30.06.2020.

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 30.06.2020.

2. Конкурсна документација 30.06.2020.

3 Одлука о додели уговора 13.07.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 23.07.2020.

 

ЈНМВ 22/2020 –  НАБАВКА УСЛУГЕ – ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА –  постављено дана: 30.06.2020.

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 30.06.2020.

2. Конкурсна документација 30.06.2020.

3. Одлука о обустави поступка 13.07.2020.

 

ЈНМВ 21/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИБНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ И ПВБ ЦЕВИ  –  постављено дана: 20.05.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 20.05.2020.

2. Конкурсна документација 20.05.2020.

3. Измена конкурсне документације 28.05.2020.

4. Одлука 24.06.2020.

5. Обавештење о закљученом уговору 16.07.2020.

 

ЈНМВ 20/2020 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДГМ И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА У ДИГИТАЛНОМ И ПИСАНОМ ОБЛИКУ ЗА ДГМ –  постављено дана: 28.05.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 28.05.2020.

2. Конкурсна документација 28.05.2020.

3. Одлука о додели уговора 01.06.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 16.07.2020.

 

ЈНМВ 19/2020 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ (БАЖДАРЕЊЕ) МЕРИЛА ПРИРОДНОГ ГАСА  –  постављено дана: 28.04.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 28.04.2020.

2. Конкурсна документација 28.04.2020.

3. Одлука о додели уговора 13.05.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 12.06.2020.

 

ЈНМВ 18/2020 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА –  постављено дана: 23.04.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 23.04.2020.

2. Конкурсна документација 23.04.2020.

3. Одлука о додели уговора 04.05.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 20.05.2020.

 

ЈНМВ 17/2020 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ YА YАПОСЛЕНЕ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ  –  постављено дана: 22.04.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 22.04.2020.

2. Конкурсна документација 22.04.2020.

3. Измена конкурсне документације 27.04.2020.

4. Одлука о додели уговора 30.04.2020.

5. Обавештење о закљученом уговору 29.07.2020.

 

ЈНМВ 16/2020 – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА ПО ОДОБРЕНИМ ПРОЈЕКТИМА  –  постављено дана: 07.04.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 07.04.2020.

2. Конкурсна документација 07.04.2020.

3. Одговор на питање 16.04.2020.

4. Одговор на питање1 24.04.2020.

5. Измена конкурсне документације 24.04.2020.

6. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 30.04.2020.

7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 06.05.2020.

8. Измена конкурсне документације2 14.05.2020.

9. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14.05.2020.

10. Одлука о додели уговора 29.05.2020.

11. Обавештење о закљученом уговору 22.06.2020.

 

ЈНМВ 15/2020 – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА (ТИПСКИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ), ИЗМЕШТАЊА И ПРОДУЖЕТАКА НА ДГМ И ИСКЉУЧЕЊА СА ДГМ  –  постављено дана: 07.04.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 07.04.2020.

2. Конкурсна документација 07.04.2020.

3. Одговор на питање 16.04.2020.

4. Одговор на питање1 24.04.2020.

5. Измена конкурсне документације 24.04.2020.

6. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 30.04.2020.

7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 06.05.2020.

8. Измена конкурсне документације2 14.05.2020.

9. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14.05.2020.

10. Одлука о додели уговора 29.05.2020.

11. Обавештење о закљученом уговору 22.06.2020.

 

ЈНМВ 14/2020 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА „АЛФАСОФТ БИЗНИС“ –  постављено дана: 12.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 12.03.2020.

2. Конкурсна документација 12.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 20.03.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 13/2020 –  НАБАВКА И ИСПОРУКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА  –  постављено дана: 11.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.03.2020.

2. Конкурсна документација 11.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 20.03.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 12/2020 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ И МЕРЕЊЕ –  постављено дана: 06.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 06.03.2020.

2. Конкурсна документација 06.03.2020.

3. Измена конкурсне документације 12.03.2020.

4. Одговор на питање 13.03.2020.

5. Одговор на питање2 20.03.2020.

6. Одговор на питање3 25.03.2020.

7. Одлука о додели уговора 15.04.2020.

8. Обавештење о закљученом уговору 13.05.2020.

 

ЈНМВ 11/2020 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ –  постављено дана: 06.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 06.03.2020.

2. Конкурсна документација 06.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 23.04.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 13.05.2020.

 

ЈНМВ 10/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ, ПВЦ ЦЕВИ, ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ –  постављено дана: 06.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 06.03.2020.

2. Конкурсна документација 06.03.2020.

3. Одговор на питање 25.03.2020.

4. Продужење рока за подношење понуда 25.03.2020.

5. Измена конкурсне документације 25.03.2020.

6. Измена конкурсне документације2 26.03.2020.

7. Одговор на питање3 14.04.2020.

8. Одлука о додели уговора 28.03.2020.

9.Обавештење о закљученом уговору 12.06.2020.

 

ЈНМВ 9/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПЛОМБА, САВИТЉИВО ЦРЕВО, ОРМАН, ЛЕВКОВИ И ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ ЗА КМРС  –  постављено дана: 05.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2020.

2. Konkursna dokumentacija 05.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 09.04.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 13.05.2020.

 

ЈНМВ 8/2020 –  НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДГМ И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ У ДИГИТАЛНОМ И ПИСАНОМ ОБЛИКУ ЗА ДГМ –  постављено дана: 05.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2020.

2. Конкурсна документација 05.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 05.05.2020.

4.Исправка одлуке о додели уговора 08.05.2020.

5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке 14.05.2020.

 

ЈНМВ 7/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –  постављено дана: 05.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2020.

2. Конкурсна документација 05.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 13.03.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 6/2020 –  НАБАВКА УСЛУГЕ – ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ –  постављено дана: 05.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2020.

2. Конкурсна документација 05.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 13.03.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 5/2020 – НАБАВКА УСЛУГА – ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ –  постављено дана: 05.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2020.

2. Конкурсна документација 05.03.2020.

3. Измена конкурсне документација 11.03.2020.

4. Продужење рока за подношење понуда 11.03.2020.

5. Одлука о додели уговора 16.03.2020

6. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 4/2020 – НАБАВКА УСЛУГЕ -ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДГМ –  постављено дана: 05.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.03.2020.

2. Конкурсна документација 05.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 13.03.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 3/2020 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ГАСА НА ГАСНИМ МЕРИЛИМА КОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ –  постављено дана: 03.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 03.03.2020.

2. Конкурсна документација 03.03.2020.

3. Одговор на питање 06.03.2020.

4. Одговор на питање 09.03.2020.

5. Одлука о додели уговора 02.04.2020.

6. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 2/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И УРЕЂАЈЕ СА МОТОРИМА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕ  –  постављено дана: 03.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 03.03.2020.

2. Конкурсна документација 03.03.2020.

3. Одговор на питање 09.03.2020.

4. Одлука о додели уговора 13.03.2020.

5. Обавештење о закљученом уговору 21.04.2020.

 

ЈНМВ 1/2020 –  НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ОДОРАНТА И УСЛУГА ПУЊЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈА СА КОНТРОЛОМ НИВОА ОДОРИЗАЦИЈЕ –  постављено дана: 03.03.2020.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 03.03.2020.

2. Конкурсна документација 03.03.2020.

3. Одлука о додели уговора 13.03.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору