Захтев за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке добара број 15/16 (30.11.2016)

ЈАВНА НАБАВКА 15/16 (13.07.2016)

Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање ДГМ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 15/16 – Набавка и испорука машинског материјала за изградњу ДГМ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 15/16 Набавка и испорука машинског материјала за изградњу ДГМ

КОНКУРСНА ДОКМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР: 15/16 Набавка и испорука ма.инског материјала за изградњу ДГМ са изменама од Бр. 1 до Бр. 12.

Одговор на захтев за додатним информацијама ЈН 15/16; 189/16 од 2.11.2016.

Одговор на захтев за додатним информацијама ЈН 15/16; 195/16 од 8.11.2016.

Одлука о додели уговора ЈН 15/16 (25.04.2017.)

Обавештење о закљученом уговору (26.05.2017.)

 

ЈАВНА НАБАВКА 14/16 (24.06.2016)

Сервисирање и поправке возила возног парка

 

ЈАВНА НАБАВКА 13/16 (14.06.2016)

Грађевински радови на изграднији гасних прикључака (типских и индивидуалних), изнештања и продужетака на ДГМ и искључења с ДГМ

ЈАВНА НАБАВКА 13/16 – Одлука о додели уговора (25.01.2017)

 

ЈАВНА НАБАВКА 12/16 (13.07.2016)

Баждарење калориметара

 

ЈАВНА НАБАВКА 11/16 (21.04.2016)

Услуга очитавања потрошње природног гаса на гасним мерилима код грађана и привреде

 

ЈАВНА НАБАВКА 10/16 (21.04.2016)

Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене, летњи и зимски

 

ЈАВНА НАБАВКА 9/16 (21.04.2016)

Услуге осигурања

 

ЈАВНА НАБАВКА 8/16 (15.04.2016)

Набавка и испорука канцеларијског материјала

 

ЈАВНА НАБАВКА 8/16 (15.04.2016)

Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера „Поларис“

 

ЈАВНА НАБАВКА 7/16 (15.04.2016)

Набавка електричне енергије

 

ЈАВНА НАБАВКА 5/16 (20.04.2016)

Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара

 

ЈАВНА НАБАВКА 4/16 (15.04.2016)

Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторим са унутрашнним сагоревањем

 

ЈАВНА НАБАВКА 3/16 (25.03.2016)

Извођење машинских и грађевинских радова на ДГМ, део Сенћанског и обилазног пута

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

ЈАВНА НАБАВКА 2/16 (02.01.2016)

Набавка и испорука машинског материјала за изградњу ДГМ, ормани за КМРС

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈАВНА НАБАВКА 1/16 (06.01.2016)

Вршење услуге испоруке одораната, пуњење уређаја за одоризацију, контролу нивоа одоризације.

 

ЈАВНА НАБАВКА 1/16 (04.01.2016)

Вршење услуге испоруке одораната, пуњење уређаја за одоризацију, контролу нивоа одоризације.

Друга измена Плана пословања за 2015. годину. (09.12.2015.)