ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 13/14 (18.12.2014)

Ресертификација ИСО 9001:2008 и ИСО 18001:2007

Одлуку о обустави ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 13/14 (23.12.2014)

ЈАВНА НАБАВКА 13/14 (12.08.2014)

Извођење машинских и грађевинских радова на ДГМ, део Сенћанског и обилазног пута

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 12/14 (25.07.2014)

Радови на изради, испоруци и монтажи МРС за школе које се бесплатно прикључују на ДГМ

 

ИЗМЕНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 11/14 (12.05.2014)

Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 11/14 (30.04.2014)

Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/14 (28.03.2014)

Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера „Поларис“

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 9/14 (28.03.2014)

Набавка и испорука канцеларијског материјала

ИЗМЕНЕ конкурсне документације  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 9/14 (01.04.2014)JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/14 (01.04.2014)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 8/14 (28.03.2014)

Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара

 

ЈАВНА НАБАВКА 7/14 (25.03.2014)

Набавка и испорука машинског материјала за изградњу типских прикључака, као и мерача гаса и регулатора за редовно одржавање

ИЗМЕНЕ конкурсне документације ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/14 (01.04.2014)

 

ЈАВНА НАБАВКА 5/14 (25.03.2014)

Грађевински радови на изградњи гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужеци на ДГМ и искључења са ДГМ