ЈНМВ 27/2018 –  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА АЛАТА (постављено дана: 27.11.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 27.11.2018.

2. Конкурсна документација 27.11.2018.

3. Одговор на питање 03.12.2018

4. Одлука о додели уговора (постављено дана 14.12.2018.)

5. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 17.01.2019.)

 

ЈНМВ 26/2018 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И АУТО ГУМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ (постављено дана: 21.09.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде – 21.09.2018.

2. Конкурсна документација – 21.09.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 02.10.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 09.10.2018.)

 

ЈНМВ 25/2018 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДГМ И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА У ДИГИТАЛНОМ И ПИСАНОМ ОБЛИКУ ЗА ДГМ (постављено дана: 05.09.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 05.09.2018.

2. Конкурсна документација 05.09.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 17.09.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 27.09.2018.)

 

ЈНМВ 24/2018 – НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ (БАЖДАРЕЊЕ) МЕРИЛА
ПРИРОДНОГ ГАСА (постављено дана: 03.09.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 03.09.2018.

2. Конкурсна документација 03.09.2018.

3. Измена конкурсне документације 03.09.2018.

4. Обавештење о продузењу рока за подношење понуда-Пријава 03.09.2018.

5. Oдлука о додели уговора (постављено дана 19.07.2018.)

6. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 17.09.2018.)

 

ЈНМВ 23/2018 – НАБАВКА УСЛУГЕ – БАЖДАРЕЊЕ, ПРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА (постављено дана: 10.07.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 10.07.2018.

2. Конкурсна документација 10.07.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 19.07.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 24.07.2018)

 

ЈНМВ 22/2018 – МАЛА ВРЕДНОСТ, ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ЗАШТИТНА СРЕДСТВА (постављено дана: 23.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 23.05.2018.

2. Конкурсна документација 23.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 31.05.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 21/2018 – ДОБРО – НАБАВКА ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА ЗА ОБЈЕКАТ ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ (постављено дана: 25.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 25.05.2018.

2. Конкурсна документација 25.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 05.06.2018)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 18.06.2018)

 

ЈНМВ 20/2018 – УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ (БАЖДАРЕЊЕ) МЕРИЛА ПРИРОДНОГ ГАСА (постављено дана: 17.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 17.05.2018.

2. Конкурсна документација 17.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 28.5.2018.)

 

ЈНМВ 19/2018 – МАЛА ВРЕДНОСТ – РАДОВИ НА ТЕХНИЧКОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ (постављено дана: 15.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 15.05.2018.

2. Конкурсна документација 15.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 23.5.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 18/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ (постављено дана: 08.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 08.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 08.06.2018)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 26.06.2018)

 

ЈНМВ 17/2018 – РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ И МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА „ПИОНИР-НОВА ОПШТИНА“ (постављено дана: 04.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 04.05.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 23.05.2018.)

4. Одговор на питање (постављено дана 23.05.2018.)

5. Одлука о додели уговора (постављено дана 07.06.2018)

6. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 19.06.2018)

 

ЈНМВ 16/2018 – РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ И МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА „КОРЗО И СУСЕДНЕ УЛИЦЕ“ (постављено дана: 04.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 04.05.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 11.05.2018.)

4. Одговор на питање (постављено дана 23.05.2018.)

5. Одговор на питање (постављено дана 25.05.2018.)

6. Одлука о додели уговора (постављено дана 07.06.2018)

7. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 19.06.2018)

 

ЈНМВ 15/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ЗАШТИТНА СРЕДСТВА (постављено дана: 04.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 04.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 16.5.2018.)

 

ЈНМВ 14/2018 – РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА (ТИПСКИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ), ИЗМЕШТАЊА И ПРОДУЖЕТАКА НА ДГМ И ИСКЉУЧЕЊА СА ДГМ (постављено дана: 27.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 27.4.2018.

2. Конкурсна документација 27.4.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 17.05.2018.)

4. Измена конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 17.05.2018

5. Одлука о додели уговора (постављено дана 31.05.2018)

6. Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 13/2018 – УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ И ДАЉИ РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „ПОЛАРИСБС“ (постављено дана: 26.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 26.4.2018.

2. Конкурсна документација 26.4.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 8.5.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 30.5.2018.)

 

ЈНМВ 12/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ (постављено дана: 11.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.4.2018.

2. Конкурсна документација 11.4.2018.

3. Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 11/2018 – ДОБРО – НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА (постављено дана: 11.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.4.2018.

2. Конкурсна документација 11.4.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 20.04.2018)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 03.05.2018)

 

ЈНМВ 10/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ – УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ И МЕРЕЊЕ (постављено дана: 29.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 29.3.2018.

2. Конкурсна документација 29.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 07.05.2018)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 18.05.2018)

 

ЈНМВ 9/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ (постављено дана: 22.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 22.3.2018.

2. Конкурсна документација 22.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 24.04.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 07.05.2018)

 

ЈНМВ 8/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ, ПВЦ ЦЕВИ, ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ (постављено дана: 21.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 21.3.2018.

2. Конкурсна документација 21.3.2018.

3. Обавештење о закљученом уговору

4. Одлука о додели уговора (постављено дана 03.05.2018.)

 

ЈНМВ 7/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПЛОМБА, ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО, ОРМАН, ЛЕВКОВИ И ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ ЗА КМРС (постављено дана: 20.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 20.3.2018.

2. Конкурсна документација 20.3.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 22.03.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору

5. Одлука о додели уговора (постављено дана 23.04.2018)

 

ЈНМВ 6/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (постављено дана: 13.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1.  Позив за подношење понуде 13.3.2018.

2. Конкурсна документација 13.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 27.3.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 10.04.2018)

 

ЈНМВ 5/2018 – ДОБРО – ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДГМ (постављено дана: 8.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 8.3.2018.

2. Конкурсна документација 8.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 21.3.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 26.03.2018)

 

ЈНМВ 4/2018 – ДОБРО – ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ГАСА НА ГАСНИМ МЕРИЛИМА КОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ (постављено дана: 8.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 8.3.2018.

2. Конкурсна документација 8.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 21.3.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 26.03.2018)

 

ЈНМВ 3/2018 – ДОБРО – ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И УРЕЂАЈЕ СА МОТОРИМА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (постављено дана: 8.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 8.3.2018.

2. Конкурсна документација 8.3.2018.

3. Измена и конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 14.03.2018

4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 14.03.2018

5.  Одлука о додели уговора (постављено дана 27.3.2018.)

6. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 10.04.2018)

 

ЈНМВ 2/2018 – ДОБРО – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (постављено дана: 6.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 6.3.2018.

2. Конкурсна документација 6.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 16.3.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 22.03.2018)

 

ЈНМВ 1/2018 – ДОБРО – НАБАВКА ОДОРАНТА И УСЛУГА ПУЊЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ СА КОНТРОЛОМ НИВОА ОДОРИЗАЦИЈЕ (постављено дана: 6.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 6.3.2018.

2.  Конкурсна документација 6.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 16.3.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 29.3.2018.)