ЈКП Суботицагас
  Јована Микића 58, 24000 Суботица
  Телефон: 024 641 200

  Wеб: www.suboticagas.co.rs
  Маил: office@suboticagas.co.rs

  ДИРЕКТОР
  дипл.оец. Тимеа Хорват
  е-маил: horvat.timea@suboticagas.co.rs
  тел: 024/641-201
  фаx: 024/641-220

  Извршни директор
  Мариа Керн Шоља
  е-маил: kmaria@suboticagas.co.rs
  тел: 024/641-218

  Интерни ревизор
  Лела Шкорић
  е-маил: lela@suboticagas.co.rs
  тел: 024/641-214

  Опште, правно и кадровско одељење
  Марина Куктин
  е-маил: marina@suboticagas.co.rs
  тел: 024/641-203
  фаx: 024/641-220

  Развојно-техничко одељење
  Нада Гвојић Рогић
  е-маил: nada@suboticagas.co.rs
  тел: 024/641-209
  фаx: 024/641-220

  Одељење економских, рачуноводствених и финансијских послова
  Анђелка Козарић
  е-маил: kozaric@suboticagas.co.rs
  тел: 024/641-223

  Благајна
  024/641-207

  Секретаријат
  024/641-201

  Референти за потрошаче
  024/641-205 и 024/641-212

  Пријемни шалтер
  024/641-213