ЈКП Суботицагас
Јована Микића 58, 24000 Суботица
Телефон: 024 641 200

Wеб: www.suboticagas.co.rs
Маил: office@suboticagas.co.rs

ДИРЕКТОР
Илдико Зеди
е-маил: zedi.ildiko@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-201
фаx: 024/641-220

Извршни директор
Мариа Керн Шоља
е-маил: kmaria@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-218

Интерни ревизор
Лела Шкорић
е-маил: lela@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-214

Опште, правно и кадровско одељење
Марина Куктин
е-маил: marina@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-203
фаx: 024/641-220

Развојно-техничко одељење
Нада Гвојић Рогић
е-маил: nada@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-209
фаx: 024/641-220

Одељење економских, рачуноводствених и финансијских послова
Анђелка Козарић
е-маил: kozaric@suboticagas.co.rs
тел: 024/641-223

Благајна
024/641-207

Секретаријат
024/641-201

Референти за потрошаче
024/641-205 и 024/641-212

Пријемни шалтер
024/641-213