У циљу осигурања заштите и здравља грађана као и запослених, ЈКП “Суботицагас” Суботица МОЛИ потрошаче природног гаса да стање својих гасних мерила, дана 30-ог, односно 31-ог марта, истакну на видно место (прозор, капија сл.), како би са читачима мерила могли да избегну сваки лични контакт.
Захваљујемо се на разумевању!

Суботица, 23. март 2020.

ЈКП “Суботицагас” Суботица