ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавештава будуће кориснике природног гаса из категорије зграде колективног становања (вишеспратница) односно инвеститоре, да је измењена претходна одлука а да по новој одлуци дошло је до промене услова за подношење захтева за изградњу дела бесплатних индивидуалних гасних прикључака од уличног гасовода до зграде колективног становања (вишеспратнице).

Измена Одлуке се огледа у томе, да се бесплатни прикључци за нове зграде дају под условом да зграда буде завршена до 2021. године (претходна одлука је предвидела рок до краја 2019. године), а да захтев у складу са новом одлуком буде поднет до краја текуће године до попуњавања предвиђеног броја од 5 прикључака у 2019. години.