10.02.2018

Самостални референт за потрошаче

Рок важења: 14.02.2018.
Захтевани ниво квалификација: Средња школа – ИВ степен (4 година)
Образовање кандидата:

Архитектура, грађевина и геодезија , Машинство , Економија, финансије и осигурање , Гимназија

Радно искуство у занимању: више од 3 године
Број извршилаца: 1
Место рада: Суботица
Врста радног односа / ангажовања: Одређено

Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Језик: Мађарски, пожељно

Читање: Средњи ниво, писање: средњи ниво, говор: средњи ниво

Рачунарске вештине: Windows, обавезно

Ниво знања: средњи