11.01.2018

ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР

На одређено време – најдуже 6 месеци

Услови:

висока стручна спрема, машински факултет
3 године радног искуства
лиценца одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
возачка дозвола Б категорије
Рок за подношење пријаве са доказима: 18.1.2018

Пријаве се подносе поштом на адресу ЈКП „Суботицагас“ 24000 Суботица, Јована Микића 58. или е-маилом на оффице@суботицагас.цо.рс

Контакт телефон: 024/641-201