О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Због омогућавања и убрзавања даљих радова на изузетно важном пројекту за нашу земљу, изградње брзе пруге Београд – Будимпешта, деоница Нови Сад – Суботица – са Мађарском државном границом, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и град Суботица налаже инвеститору ЈКП „Суботицагас“ Суботица и извођачу радова „Градитељ НС“ Нови Сад, да изврши преспајање новог гасовода са постојећим, и поред тога што је грејна сезона у току, и то на шест локација.
Преспајање ће проузроковати прекид у испоруци природног гаса дана 26. децембра у периоду од 06,00 часова са очекиваним трајањем не дуже до 24,00 часoва, на територији града Суботице.
Због ових радова у наведеном термину не својом кривицом ЈКП „Суботицагас“ Суботица, неће моћи да изврши своју обавезу снабдевања својих потрошача.
О поновном успостављању снабдевања природним гасом, грађани ће бити обавештени путем медија.
Дежурне службе ЈКП „Суботицагас“ Суботица ће тог дана као и наредних дана бити на располагању потрошачима непрекидно 24 часова. Телефони дежурне службе су: 024/641-211 и 0800/100-202.
Моле се потрошачи за разумевање.

Министарство грађевинарства, саобраћаја град Суботицa
и инфраструктуре