ЈКП „Суботицагас“ Суботица је испунио планом предвиђени број повлашћених прикључака за грађане, те се захтеви више НЕ примају.