Обављање делатности дистрибуције природног гаса на територији општине Суботица почело је још 1990. године у оквиру Јавног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица. У оквиру тог предузећа изграђена је мрежа за дистрибуцију гаса по месним заједницама у укупној дужини од 500 км. Доношењем новог Закона о енергетици појавила се потреба раздвајања делатности дистрибуције топлотне енергије и делатности дистрибуције природног гаса. Сходно томе, Скупштина општине Суботица је дана 2.12.2005. године донела Одлуку о статусној промени Јавног предузећа „Суботичка топлана“ одвајањем дела предузећа који обавља делатност дистрибуције природног гаса. На седници одржаној 28.12.2005. години Скупштина општине Суботица донела је одлуку о оснивању ЈКП „Суботицагас“ Суботица. Од тада предузеће послује самостално као Јавног комунално предузеће, а најважније делатности су:

  • дистрибуција свих врста гасовитих горива преко система цеви,
  • груби грађевински радови и специфични радови нискоградње,
  • постављање цевних инсталација,
  • инжињеринг и др.