JKP „Suboticagas“ MOLI svoje cenjene potrošače da zbog trenutne epidemiološke situacije, a u cilju smanjenja kontakata između očitavača gasa i potrošača, svakog zadnjeg dana u mesecu na vidno mesto (prozor, kapija) istaknu stanje na gasnom merilu.

Hvala na razumevanju!

JKP „Suboticagas“ Subotica