О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЈКП „Суботицагас“ обавештава цењене потрошаче, да иако је град Суботица оснивач предузећа, нема надлежност за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање, већ цену одређује Агенција за енергетику Републике Србије.
На основу обавештења ЈП „Србијагас“-а дошло је до повећања улазних елемената цене природног гаса, те ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавештава цењене потрошаче из категорије јавног снабдевања (грађани – мали пословни потрошачи) да на основу Методологије Агенције за енергетику Републике Србије, цена природног гаса ће од 1- ог јануара 2023. године износити
3,93 дин/Kwh уместо тренутно важеће цене од 3,56 дин/Kwh.
Цена природног гаса ће бити већа за 10,39 %, што ће потрошачима бити испостављено у фебруару за месец јануар 2023. године.

 

O B A V I Š T E Nj E

JKP „Subaticagas“ obavištava cinjene potrošače, da iako je Varoš Subatica osnivač priduzeća, nema nadležnost za određivanje cine prirodnog gasa za javno snabdivanje, već cinu određuje Agencija za energetiku Republike Srbije.
Na osnovu obavištenja JP „Srbijagas“-a došlo je do povećanja ulazni elemenata cine prirodnog gasa, te JKP „Subaticagas“ Subatica obavištava cinjene potrošače iz kategorije javnog snabdivanja (građani – mali poslovni potrošači) da na osnovu Metodologije Agencije za energetiku Republike Srbije, cina prirodnog gasa će od 1- og januara 2023. godine iznosit 3,93 din/Kwh umisto trenutno važeće cine od 3,56 din/Kwh.
Cina prirodnog gasa će bit veća za 10,39 %, što će potrošačima bit ispostavljeno u februaru za misec januar 2023. godine.

 

É R T E S Í T É S

A Szabadkai Gázművek KKV értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy bár a vállalat alapítója Szabadka Város Önkormányzata, nem jogosult a vezetékes földgáz árának megszabására, azt ugyanis a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége határozza meg.
A Srbijagas Közvállalat tájékoztatása szerint a gázellátás inputjai megdrágultak, ennek megfelelően a Szabadkai Gázművek KKV értesíti a lakossági és az ipari kisfogyasztókat, hogy a Szerb Köztársaság Energiaügynökségének számítási módszere alapján a földgáz ára 2023. január 1-jétől 3,93 dinár lesz kilóvattonként, a jelenleg érvényes 3,56 dináros ár helyett.
A földgáz ára 10,39%-kal lesz magasabb, és a januári számlákon kerül először elszámolásra, amit a fogyasztók 2023. februárjában kapnak majd kézhez.

 

O B A V I J E S T

JKP „Suboticaplin“ obavještava cijenjene potrošače, da iako je Grad Subotica osnivač poduzeća, ono nema ovlasti određivanja cijene prirodnog plina za javnu opskrbu, već cijenu utvrđuje Agencija za energetiku Republike Srbije.
Na temelju obavijesti JP „Srbijagas“ došlo je do povećanja ulaznih elemenata cijene prirodnog plina, te JKP „Suboticaplin“ Subotica obavještava cijenjene potrošače iz kategorije javne opskrbe (građani – mali poslovni potrošači) da će na temelju Metodologije Agencije za energetiku Republike Srbije, cijena prirodnog plina od 1. Siječnja 2023. godine iznositi 3,93 din/Kwh umjesto trenutačno važeće cijene od 3,56 din/Kwh.
Cijena prirodnog plina bit će viša za 10,39 %, što će potrošačima biti ispostavljeno u mjesecu Veljača za mjesec Siječanj 2023. godine.