U cilju zaštite zdravlja građana, kao i svojih zaposlenih, JKP „Suboticagas“ moli potrošače prirodnog gasa da stanje svojih gasnih merila istaknu na vidno mesto (prozor ili kapija) u utorak, 28. aprila, kako bi sa čitačima merila mogli da izbegnu svaki lični kontakt.

Početkom nedelje i JKP „Vodovod i kanalizacija“ apelovalo je na korisnike u kategorijama kućnih saveta, male privrede i radnih organizacija da od srede, 22. aprila, pa zaključno sa četvrtkom, 30. aprilom, dostavljaju podatke o stanjima na svojim vodomerima uz obaveznu naznaku potrošačkog (matičnog) broja označenog na računu na telefon 024-557-711 ili putem elektronske pošte na adresu reklamacije@vodovodsu.rs, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 časova.

Usluge pružene korisnicima u pomenutim kategorijama, za čije vodomere preduzeće ne bude raspolagalo podacima o utrošenoj količini vode za april, biće obračunate na osnovu procene, a sve eventualne primedbe u vidu reklamacije na utrošak vode obračunat na ovaj način, biće odbijene.

U svim slučajevima u kojima očitavanje zahteva ulazak u individualne stambene objekte, JP „Elektroprivreda Srbije“ pozvalo je potrošače da očitaju brojila sa molbom da očitano stanje sa datumom očitavanja istaknu na vidnom mestu na ulazu u svoje objekte. Pored toga, potrošačima je omogućeno da jave stanje sa brojila pozivom na broj telefona koji je naznačen na računu ili putem mejla slanjem podataka (ime i prezime, adresa, ED broj, stanje na brojilu i datum očitavanja) na adresu prijavastanja.ev@eps.rs.

„Elektroprivreda Srbije“ apeluje na potrošače da u toku vanrednog stanja koriste prednosti elektronske komunikacije, odnosno aplikacije koje su im na raspolaganju na sajtu preduzeća. Putem aplikacije „Uvid u račun“ potrošači mogu da preuzmu kopiju računa, prate potrošnju električne energije na mernom mestu i vide svoje ranije obračune i uplate, a mogu i da plate dugovanje ne čekajući da račun stigne redovnom poštom. Preporuka je i da se računi plate bez odlaska na šalter ili druga naplatna mesta i to elektronski, korišćenjem e-banking servisa, m-banking servisa, kao i pomoću QR koda koji se nalazi na računu.

Građanima koji nisu u mogućnosti da u vreme epidemije korona virusa koriste prednosti elektronske komunikacije, na raspolaganju je nadležna služba na šalterima „Elektroprivrede Srbije“ (Segedinski put 22-24) koja je radnim danima otvorena od 7 do 12 časova.

Potrošačima je na raspolaganju i aplikacija „Kalkulator potrošnje“, posredstvom koje mogu informativno obračunati visinu svog mesečnog računa. Prigovor na račun građani mogu da upute elektronski na mejl adresu su.prigovori@ev.rs ili na garantovano.snabdevanje@eps.rs. Na isti način, građani koji nisu dobili račun za električnu energiju mogu zatražiti kopiju računa ili bilo koju drugu informaciju.