Molba JKP “Suboticagas” korisnicima usluge

U cilju osiguranja zaštite i zdravlja građana kao i zaposlenih, JKP “Suboticagas” Subotica MOLI potrošače prirodnog gasa da stanje svojih gasnih merila, dana 28-og, odnosno 29-og aprila, istaknu na vidno mesto (prozor, kapija sl.), kako bi sa čitačima merila mogli da izbegnu svaki lični kontakt.

Zahvaljujemo se na razumevanju!

Subotica, 23. april 2020. JKP “Suboticagas” Subotica