Nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Sl.glasnik RS“ br. 65/2020 od 06.05.2020. godine), JKP „Suboticagas“ Subotica obaveštava svoje cenjene potrošače da počinje rad sa strankama dana 11.05.2020. godine. Istog dana u 7,00 sati počinju da rade i šalteri preduzeća.
Početak rada podrazumeva primenu preporučenih mera zaštite: distanciranja, dezinfekcija ruku i nošenja maski, kako od strane zaposlenih, tako i od strane stranaka.

Rukovodstvo preduzeća