Obavljanje delatnosti distribucije prirodnog gasa na teritoriji Subotice započeto je još davne 1990. godine u okviru Javnog preduzeća „Subotička toplana“.

JKP „Suboticagas“, čija je najvažnija delatnost distribucija svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi, osnovano je odlukom Skupštine opštine Subotica na sednici održanoj 02.12.2005. godine. Preduzeće poseduje sve potrebne licence za energetske delatnosti i to: distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas, snabdevanje i javno snabdevanje.

JKP „Suboticagas“ danas je moderna gasna kompanija čiju snagu čine tradicija i višedecenijsko iskustvo, značajni ljudski i materijalni resursi, znanje i opredeljenost da unapređuje i razvija gasnu infrastrukturu na teritoriji grada Subotice. Upravlja distributivnom gasnom mrežom u ukupnoj dužini od 648 km koja se prostire na teritoriji grada Subotica, te prigradskim mesnim zajednicama Palić i Kelebija. Na distributivnu gasnu mrežu ukupno је priključeno 11.033 potrošača, od čega je 9850 domaćinstava i 1183 preduzeća, među kojima je oko 70 velikih preduzeća.

U 2020. godini, u kojoj puni 15 godina samostalnog rada, JKP „Suboticagas“ investiralo je ukupno 11,17 miliona dinara u izgradnju 8.320 metara distributivne gasne mreže, na osnovu čega je omogućen priključak za 420 novih potrošača.

Samo u 2020. godini, na Trgu cara Jovana Nenada, Trgu Republike i ulici Matka Vukovića u Subotici, izgrađeno je ukupno 285 metara nove gasne distributivne mreže koja omogućava priključak oko 100 novih stambenih i poslovnih potrošača.

Iste godine, u ukupno 11 ulica na Paliću, izgrađena je nova distributivna gasna mreža u ukupnoj dužini od 5.310 metara. U njenu izgradnju investirano je 5,5 miliona dinara, a time je omogućeno priključenje oko 200 novih potrošača.

U godini jubileja, JKP „Suboticagas“ radove na proširenju gasne distributivne mreže obavilo je i u subotičkim naseljima „Aleksandrovo“, „Zorka“ i „Mali Bajmok“.

Cilj ovog preduzeća je da priključke omogući svim zainteresovanim potrošačima iz Subotice, Palića i Kelebije, čime će uskoro u potpunosti biti završena gasifikacija na celoj teritoriji Grada Subotice, koja je otpočeta pre tri decenije.

Korišćenje gasa, kao ekološki čistog izvora energije, JKP „Suboticagas“ omogućava u skladu sa implementiranim standardima ISO 14001, 9001 i 18001.

U 2019. godini preduzeće je započelo i uspešno okočalo pilot projekat daljinskog očitavanja velikih potrošača prirodnog gasa. U 2020. godini, godini jubileja, implementiran je sistem daljinskog očitavanja na 40 mernih mesta, čime smo započeli modernizaciju i unapređenje postojećeg distributivnog sistema, kao i usaglašavanje sa zakonskom regulativom.

S obzirom na to da JKP „Suboticagas“ obavlja delatnosti od javnog značaja i opšteg interesa države, osnovne obaveze su:

Sigurno snabdevanje tržišta prirodnim gasom,

Razvoj i bezbedno funkcionisanje distributivnog sistema,

Razvoj principa racionalne i energetski efikasne primene prirodnog gasa uz poštovanje zaštite životne sredine i principa održivog razvoja,

Modernizacija opreme i primena novih tehnologija u radu distibutivnog sistema.

Poslovna politika JKP «Suboticagas» zasnovana je na težnji da kompanija bude konkurentna i tržišno efikasna u svim delatnostima, te da razvija savremeno organizovano, profitabilno i dugoročno uspešno preduzeće koje permanentno brine o svojim kupcima, zaposlenima i okruženju u kome deluje.

„Korporativna odgovornost preduzeća JKP „Suboticagas“ ogleda se u kontinuiranoj pomoći školskim i predškolskim ustanova obezbeđenjem besplatnog priključenja, radi uštede u ceni energenta, poboljšanju energetske efikasnosti objekata i zaštiti životne sredine“, kaže msc Ildiko Zedi, direktorka JKP „Suboticagas“.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u februaru 2020. godine dodelilo je JKP „Suboticagas“ zahvalnice za uvođenje sistema energetskog menadžmenta, kao i za podršku u uspostavljanju informacionog sistema za energetski menadžment na teritoriji Grada Subotice.

Video prilog pogledajte ovde – https://youtu.be/sOzktTA6A04

kompletan članak