Iako je JP „Srbijagas“ najavilo da će od 1. jula sva domaćinstva moći da uvedu gas po znatno povoljnijim uslovima, zainteresovani sugrađani ukazali su nam da ova pravila ne važe u JKP „Suboticagas“, iz kojeg objašnjavaju da je cena priključka određena u skladu sa instrukcijama Agencije za energetiku, te zajedničkom odlukom sa Skupštinom grada. Takođe, važno je naglasiti da se sa ovakvim problemom susreću praktično sve lokalne samouprave, jer najavljena „pravila“ nisu zaživela u praksi.

https://www.subotica.com/vesti/prikljucenje-na-gasnu-mrezu-bez-mogucnosti-otplate-na-rate-id38512.html