Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“ u ovoj godini planira proširenje distributivne mreže u dužini od 21 kilometar, investicione vrednosti 40 miliona dinara. Kao i prethodne, i ove je moguća otplata priključkana rate, uz napomenu da preduzeće izvodi građevinske radove po uplati treće rate.