Uz svečanu sednicu Nadzorornog Odbora, JKP „Suboticagas“ Subotica je 3-eg decembra obeležila 16 godina svog poslovanja. Svečanosti su prisustvovali i gosti iz lokalne samouprave kao i bivši zaposleni ovog uspešnog preduzeća.

Na početku proslave, direktor Timea Horvat je u svom pozdravnom govoru iznela do sada postignute uspehe i osvrnula se na buduće planove.

Preduzeće je i u 2021. godini poslovao na principima rentabilnosti i ekonomičnosti uz uvažavanje svih zakonskih propisa i ostvario dobit u svom poslovanju. Uvedeno je Finansijsko upravljanje i kontrola, realizovan je plan Integriteta i poštuju se principi Korporativnog upravljanja.

Iako postoje poteškoće u poslovanju sa kojima se suočava ovo preduzeće, planovi za naredni period su ipak veoma ambiciozni. U 2022. godini planira se širenje distributivne gasne mreže u dužini od 13 km, i to MZ Šupljak, MZ Palić i MZ Makova sedmica, nakon obezbeđenja projektno-tehničke dokumentacije, svih dozvola i raspisanih javnih nabavki.

U narednoj godini staviće se veći akcenat i na Projektovanje i obezbeđenje svih dozvola i to za 20 km produžetaka distributivne gasne mreže.

Povećava se i planirani broj novih priključaka u odnosu na prethodne godine, kako bi se u što većoj meri moglo udovoljiti zahtevima budućih potrošača. Direktorica je najavila i mogućnost plaćanja priključaka na rate.

U cilju poboljšanja usluga korisnicima, jednom delu poslovnih kao i stambenih potrošača su u tekućoj godini slate elektronske fakture a od naredne godine svi poslovni potrošači će na takav način primati iste. Unaprediće se i sajt preduzeća, te će se omogućiti provera stanja računa i u toj formi, bez odlaska na šalter preduzeća.

Među najvažnijim ciljevima preduzeća je stalna briga o potrošačima kao i nastojanje da prirodni gas zauzme što značajnije mesto na energetskom tržištu grada Subotice.