U toku je proširenje gasne mreže na dve lokacije u ukupnoj dužini od oko 5800 metara. U užem centru gradu radi se 285 metara, dok će se na Paliću distributivna gasna mreža izgraditi u 11 ulica, a zainteresovani stanovnici ovog dela grada već do kraja godine mogu da se priključe, poručuju iz JKP „Suboticagas“.

Proširenje je započelo u ulicama Trg Cara Jovana Nenada, Trg Republike i Matka Vukovića, a nakon što radovi budu završeni, na gas će moći da se prikljući oko 100 stambenih i poslovnih potrošača.

Izgradnjom distributivne mreže na Paliću od ove zime na gas će se moći grejati stanovnici ulica: 49. Nova, 50. Nova, 51. Nova,52. Nova, Ulica Hajdukovo, 54. Nova, 55. Nova, Ulica Palić salaši, Horgoški put desna strana ka autoputu, Grobljanska i Kostolanji Arpada, a radovi bi trebalo da budu gotovi do početka septembra.

JKP „Suboticagas“ je u svom Programu poslovanja za ovu godinu predvideo osam kilometara distributivne gasne mreže, a osim ove dve lokacije, proširenje je u planu i na Bikovačkom putu.

Na gasnu mrežu se svake godine priključi oko 300 novih korisnika, a trenutno ih ima više od 11.000. Ipak ono što se razlikuje u odnosu na prethodnu, jeste da ove godine neće biti pogodnosti u vidu niže cene priključka.

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=9053&slider=off&lg=sr