JAVNA NABAVKA 19/15 (09.11.2015)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM deo Senćanskog puta

Odluka o dodeli ugovora

 

Odluka o dodeli ugovora pregoveračkog postupka bez objavljivanja poziva za’,,Nadzorna provera sistema
menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 bez razvoja i Nadzorna provera sistem upravljanja zaštitom
zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001 :2007zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001 :2007

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 16/15 (10.7.2015)

Nabavka teretnog motornog vozila 4×4 sa dizel agregata

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 15/15 (9.7.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

IZMENA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 15/15 (25.6.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 15/15 (22.6.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 14/15 (1.6.2015)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene, letnji i zimski

 

IZMENA JAVNA NABAVKA 13/15 (18.6.2015)

Građevinski radovi na izradi gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izmeštanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM

 

JAVNA NABAVKA 13/15 (9.6.2015)

Građevinski radovi na izradi gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izmeštanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM

 

JAVNA NABAVKA 12/15 (07.09.2015)

Nabavka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje DGM

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/15 (13.5.2015)

Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih i građevinskih radova na DGM

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/15 (27.4.2015)

Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih i građevinskih radova na DGM

 

JAVNA NABAVKA 10/15 (27.4.2015)

Usluga očitavanja potrošnje prirodnog gasa na gasnim merilima kod građana i privrede

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/15 (9.4.2015)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/15 (9.4.2015)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris”

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/15 (20.4.2015)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris”

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/15 (9.4.2015)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 6/15 (9.4.2015)

Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) merila prirodnog gasa G-4 i G-6

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5/15 (9.4.2015)

Nabavka goriva za motorna vozila i uređaje sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4/15 (17.4.2015)

Usluge osiguranja

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3/15 (17.4.2015)

Nabavka električne energije

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2/15 (14.1.2015)

Nadzorna provera sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 bez razvoja i Nadzorna provera sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007

 

IZMENA JAVNE NABAVKA MALE VREDNOSTI 1/15 (8.1.2015)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1/15 (5.1.2015)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije