Zahtev za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabavke dobara broj 15/16 (30.11.2016)

JAVNA NABAVKA 15/16 (13.07.2016)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje DGM

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNE NABAVKE JN 15/16 – Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNE NABAVKE JN 15/16 Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM

KONKURSNA DOKMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU BR: 15/16 Nabavka i isporuka ma.inskog materijala za izgradnju DGM sa izmenama od Br. 1 do Br. 12.

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama JN 15/16; 189/16 od 2.11.2016.

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama JN 15/16; 195/16 od 8.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora JN 15/16 (25.04.2017.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (26.05.2017.)

 

JAVNA NABAVKA 14/16 (24.06.2016)

Servisiranje i popravke vozila voznog parka

 

JAVNA NABAVKA 13/16 (14.06.2016)

Građevinski radovi na izgradniji gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izneštanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM

JAVNA NABAVKA 13/16 – Odluka o dodeli ugovora (25.01.2017)

 

JAVNA NABAVKA 12/16 (13.07.2016)

Baždarenje kalorimetara

 

JAVNA NABAVKA 11/16 (21.04.2016)

Usluga očitavanja potrošnje prirodnog gasa na gasnim merilima kod građana i privrede

 

JAVNA NABAVKA 10/16 (21.04.2016)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene, letnji i zimski

 

JAVNA NABAVKA 9/16 (21.04.2016)

Usluge osiguranja

 

JAVNA NABAVKA 8/16 (15.04.2016)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

 

JAVNA NABAVKA 8/16 (15.04.2016)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris“

 

JAVNA NABAVKA 7/16 (15.04.2016)

Nabavka električne energije

 

JAVNA NABAVKA 5/16 (20.04.2016)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara

 

JAVNA NABAVKA 4/16 (15.04.2016)

Nabavka goriva za motorna vozila i uređaje sa motorim sa unutrašnnim sagorevanjem

 

JAVNA NABAVKA 3/16 (25.03.2016)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obilaznog puta

PROGRAM POSLOVANjA JKP „SUBOTICAGAS“ ZA 2016. GODINU

 

JAVNA NABAVKA 2/16 (02.01.2016)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM, ormani za KMRS

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – JAVNA NABAVKA 1/16 (06.01.2016)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije.

 

JAVNA NABAVKA 1/16 (04.01.2016)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije.

Druga izmena Plana poslovanja za 2015. godinu. (09.12.2015.)