Квартални извештаји за 2024. годину

Kвартални извештај за период 01.01-31.03.2024


Квартални извештаји за 2023. годину

Kвартални извештај за период 01.01-31.12.2023.

Kвартални извештај за период 01.01-30.09.2023.

Kвартални извештај за период 01.01-30.06.2023.

Kвартални извештај за период 01.01-31.03.2023.


Квартални извештаји за 2022. годину

Извештај о степену реализације програма 2022

Kвартални извештај за период 01.01-31.12.2022.

Квартални извештај за период 01.01-30.09.2022.

Квартални извештај за период 01.01-30.06.2022.

Квартални извештај за период 01.01-31.03.2022.


Квартални извештаји за 2021. годину

Извештај о степену реализације програма 2021

Квартални извештај за период 01.01.-31.12.2021.

Квартални извештај за период 01.01.-30.09.2021.

Квартални извештај за период 01.01.-30.06.2021.

Квартални извештај за период 01.01.2021.-31.03.2021.


Извештаји о реализацији плана пословања

Извештај о реализацији плана пословања за 2020. годину


Квартални извештаји за 2020. годину

Квартални извештај за период 01.01.2020.-31.12.2020.

Квартални извештај за период 01.01.2020.-30.09.2020.

Квартални извештај за период 01.01.2020.-30.06.2020.

Квартални извештај за период 01.01.2020.-31.03.2020.


Извештаји о реализацији плана пословања

1. Извештај о реализацији плана пословања за 2019. годину


Квартални извештаји за 2019. годину

Квартални извештај за период 01.01.2019.-31.12.2019.

Квартални извештај за период 1.1.2019.-30.9.2019.

Квартални извештај за период 1.1.2019.-30.6.2019

Квартални извештај за период 01.01.2019.-31.03.2019.


Извештаји о реализацији плана пословања

1. Извештај о реализацији плана пословања за 2018. годину


Квартални извештаји за 2018. годину

Квартални извештај за период 01.01.2018. до 31.12.2018

Квартални извештај за период 01.01.2018. до 30.09.2018

Квартални извештај за период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Квартални извештај за период од 01.01.2018. до 31.03.2018


Извештаји о реализацији плана пословања

1. Извештај о реализацији плана пословања за 2017. годину


Квартални извештаји за 2017. годину

Квартални извештај за период од 01.01.2017. до 31.12.2017

Квартални извештај за период од 01.01.2017. до 30.09.2017

Квартални извештај за период од 01.01.2017. до 30.06.2017

Квартални извештај за период од 01.01.2017. до 31.03.2017


Извештаји о реализацији плана пословања

1. Извештај о реализацији плана пословања за 2016. годину


Квартални извештаји за 2016. годину

Квартални извештај за И квартал 2016. године (.пдф, 1.777 КБ)

Решење о усвајању извештаја за И квартал 2016. године (.пдф, 74 КБ)

Квартални извештај за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. (.пдф, 4.695 КБ)

Обрасци уз извештај за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. (.пдф, 7.877 КБ)
Решење о усвајању извештаја за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. (.пдф, 83 КБ)

Квартални извештај за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. (.пдф, 3.041 КБ)

Обрасци уз извештај за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. (.пдф, 11.095 КБ)
Квартални извештај за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. (.пдф, 1.869 КБ)

Обрасци уз извештај за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. (.пдф, 4.676 КБ)


Квартални извештаји за 2015. годину

Квартални извештај за I квартал 2015. године (.пдф, 1.737 КБ)

Квартални извештај за II квартал 2015. године (.пдф, 2.312 КБ)

Квартални извештај за I-II квартал 2015. године (.пдф, 2.352 КБ)

Квартални извештај за III квартал 2015. године (.пдф, 12.603 КБ)

Квартални извештај за I-III квартал 2015. године (.пдф, 13.062 КБ)

Квартални извештај за IV квартал 2015. године (.пдф, 12.603 КБ)

Квартални извештај за I-IV квартал 2015. године (.пдф, 13.062 КБ)


Квартални извештаји за 2014. годину

Квартални извештај за И квартал 2014. године (.пдф, 1.4 МБ КБ)

Квартални извештај за ИИ квартал 2014. године (.пдф, 899 КБ)

Квартални извештај за И-ИИ квартал 2014. године (.пдф, 921 КБ)

Квартални извештај за ИИИ квартал 2014. године (.пдф, 933 КБ)

Квартални извештај за И-ИИИ квартал 2014. године (.пдф, 962 КБ)

Квартални извештај за ИВ квартал 2014. године (.пдф, 322 КБ)

Квартални извештај за И-ИВ квартал 2014. године (.пдф, 243 КБ)