Дана: 20.03.2020.г.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ
НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

ЈКП “СУБОТИЦАГАС” СУБОТИЦА обавештава своје цењене потрошаче, да у условима проглашеног ванредног стања због епидемије корона вируса, а у складу са Закључком Владе РС (“Сл.гласник РС” бр. 35/20 од 18.03.2018.г.) обуставља рад са странкама путем непосредног контакта почев од 20.03.2020. године и трајаће до престанка ванредног стања.
Послови ће се и даље обављати, али на следећи начин:
У радном времену (од 7,00 до 15,00 сати) за контакт са странкама доступни су следећи телефони:

за упит о стању рачуна и начину плаћања (за стамбене потрошаче) 024/641-212 и е-маил: sneza@suboticagas.co.rs;
за упит о стању рачуна и начину плаћања (за пословне потрошаче) 024/641-205 и е-маил: ljubica@suboticagas.co.rs;
за упит о прикључцима, као и за подношење рекламација 024/641-208 и е-маил: vladimir@suboticagas.co.rs;
024/641-200 централа и е-маил адреса office@suboticagas.co.rs.
За уочене хаварије (цурење гаса) или евентуалан нестанак гаса дежурна служба је на располагању од 0 – 24 часа на телефон 024/641-211 и 064 114 28 96.
Плаћање рачуна за испоручене услуге могуће је вршити путем електронског и мобилног банкарства.
Захваљујемо корисницима на разумевању.

ЈКП “Суботицагас” Суботица