ПЛАНОВИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм пословања 2024 – Српски

Програм пословања 2024 – Мађарски

Програм пословања 2024 – Хрватски

ПЛАНОВИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Друга измена Програма пословања – Српски

Друга измена Програма пословања – Мађарски

Друга измена Програма пословања – Хрватски

 

Прва измена Програма пословања – Српски

Прва измена Програма пословања – Мађарски

Прва измена Програма пословања – Хрватски

 

Програм пословања за 2023. годину – Српски

Програм пословања за 2023. годину – Мађарски

Програм пословања за 2023. годину – Хрватски

 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.12.2022. године  за портал

 


Дугорочни план 2022-2031

Средњорочни план 2022-2026


ПЛАНОВИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Друга измена Програма пословања

Прва измена Програма пословања

Програм пословања за 2022. годину – Српски

Програм пословања за 2022. годину – Мађарски

Програм пословања за 2022. годину – Хрватски

 


ПЛАНОВИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прва измена програма пословања за 2021. годину

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града Суботица

Програм пословања за 2021. годину – Српски

Програм пословања за 2021. годину – Мађарски

Програм пословања за 2021. годину – Хрватски

 


ПЛАНОВИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прва измена програма пословања за 2020

Програм пословања за 2020. годину – Српски

Програм пословања за 2020. годину – Мађарски

Програм пословања за 2020. годину – Хрватски

План набавки за 2020. годину

План набавки за 2020. годину

 


ПЛАНОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Прва измена плана пословања за 2019. годину

Програм пословања за 2019. годину – Српски

Програм пословања за 2019. годину – Мађарски

Програм пословања за 2019. годину – Хрватски

 

План набавки за 2019. годину

Прва измена плана набавки за 2019. годину

План набавки за 2019. годину

 


ПЛАНОВИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања за 2018. годину – Српски

Програм пословања за 2018. годину – Мађарски

Програм пословања за 2018. годину – Хрватски

 

План набавки за 2018. годину

Plan nabavki za 2018. godinu

 


ПЛАНОВИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Друга измена плана пословања за 2017. годину

Прва измена плана пословања за 2017. годину

План пословања за 2017. годину – Српски (28.02.2017)

План пословања за 2017. годину – Мађарски (28.02.2017)

План пословања за 2017. годину – Хрватски (28.02.2017)

 


 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ ЗА 2016. ГОДИНУ

 


 

Програм пославања предузећа за 2015.годину – прва измена

Програм пославања предузећа за 2015. годину

План јавних набавки за 2015-ту годину

 


 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ ЗА 2014. ГОДИНУ