PLANOVI POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Program poslovanja za 2022. godinu – Srpski

Program poslovanja za 2022. godinu – Mađarski

Program poslovanja za 2022. godinu – Hrvatski


PLANOVI POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Program poslovanja za 2021. godinu – Srpski

Program poslovanja za 2021. godinu – Mađarski

Program poslovanja za 2021. godinu – Hrvatski


PLANOVI POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Prva izmena programa poslovanja za 2020

Program poslovanja za 2020. godinu – Srpski

Program poslovanja za 2020. godinu – Mađarski

Program poslovanja za 2020. godinu – Hrvatski

 

Plan nabavki za 2020. godinu

Plan nabavki za 2020. godinu

 


PLANOVI POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Prva izmena plana poslovanja za 2019. godinu

Program poslovanja za 2019. godinu – Srpski

Program poslovanja za 2019. godinu – Mađarski

Program poslovanja za 2019. godinu – Hrvatski

 

Plan nabavki za 2019. godinu

Prva izmena plana nabavki za 2019. godinu

Plan nabavki za 2019. godinu

 

 


PLANOVI POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Program poslovanja za 2018. godinu – Srpski

Program poslovanja za 2018. godinu – Mađarski

Program poslovanja za 2018. godinu – Hrvatski

 

Plan nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki za 2018. godinu

 


 

PLANOVI POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Druga izmena plana poslovanja za 2017. godinu

Prva izmena plana poslovanja za 2017. godinu

Plan poslovanja za 2017. godinu – Srpski (28.02.2017)

Plan poslovanja za 2017. godinu – Mađarski (28.02.2017)

Plan poslovanja za 2017. godinu – Hrvatski (28.02.2017)

 

Plan nabavki za 2017. godinu

Peta izmena plana nabavki za 2017. godinu

Četvrta izmena plana nabavki za 2017. godinu

Treća izmena plana nabavki za 2017. godinu

Druga izmena plana nabavki za 2017. godinu

Prva izmena plana nabavki za 2017. godinu

Plan nabavki za 2017. godinu

 

Zahtev za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabavke dobara broj 15/16 (30.11.2016)

JAVNA NABAVKA 15/16 (13.07.2016)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje DGM

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNE NABAVKE JN 15/16 – Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNE NABAVKE JN 15/16 Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM

KONKURSNA DOKMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU BR: 15/16 Nabavka i isporuka ma.inskog materijala za izgradnju DGM sa izmenama od Br. 1 do Br. 12.

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama JN 15/16; 189/16 od 2.11.2016.

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama JN 15/16; 195/16 od 8.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora JN 15/16 (25.04.2017.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (26.05.2017.)

 

JAVNA NABAVKA 12/16 (13.07.2016)

Baždarenje kalorimetara

 

JAVNA NABAVKA 14/16 (24.06.2016)

Servisiranje i popravke vozila voznog parka

 

JAVNA NABAVKA 13/16 (14.06.2016)

Građevinski radovi na izgradniji gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izneštanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM

 

JAVNA NABAVKA 13/16 – Odluka o dodeli ugovora (25.01.2017)

 

JAVNA NABAVKA 11/16 (21.04.2016)

Usluga očitavanja potrošnje prirodnog gasa na gasnim merilima kod građana i privrede

 

JAVNA NABAVKA 10/16 (21.04.2016)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene, letnji i zimski

 

JAVNA NABAVKA 9/16 (21.04.2016)

Usluge osiguranja

 

JAVNA NABAVKA 8/16 (15.04.2016)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

 

JAVNA NABAVKA 5/16 (20.04.2016)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara

 

JAVNA NABAVKA 8/16 (15.04.2016)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris“

 

JAVNA NABAVKA 7/16 (15.04.2016)

Nabavka električne energije

 

JAVNA NABAVKA 4/16 (15.04.2016)

Nabavka goriva za motorna vozila i uređaje sa motorim sa unutrašnnim sagorevanjem

 

JAVNA NABAVKA 3/16 (25.03.2016)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obilaznog puta

 

PROGRAM POSLOVANJA JKP „SUBOTICAGAS“ ZA 2016. GODINU

 

JAVNA NABAVKA 2/16 (02.01.2016)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM, ormani za KMRS

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – JAVNA NABAVKA 1/16 (06.01.2016)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije.

 

JAVNA NABAVKA 1/16 (04.01.2016)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije.

 

Druga izmena Plana poslovanja za 2015. godinu. (09.12.2015.)

 

JAVNA NABAVKA 19/15 (09.11.2015)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM deo Senćanskog puta

 

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora pregoveračkog postupka bez objavljivanja poziva za’,,Nadzorna provera sistema
menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 bez razvoja i Nadzorna provera sistem upravljanja zaštitom
zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001 :2007

 

JAVNA NABAVKA 12/15 (07.09.2015)

Nabavka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje DGM

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 16/15 (10.7.2015)

Nabavka teretnog motornog vozila 4×4 sa dizel agregata

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 15/15 (9.7.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

 

IZMENA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 15/15 (25.6.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 15/15 (22.6.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

 

IZMENA JAVNA NABAVKA 13/15 (18.6.2015)

Građevinski radovi na izradi gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izmeštanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM

 

JAVNA NABAVKA 13/15 (9.6.2015)

Građevinski radovi na izradi gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izmeštanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 14/15 (1.6.2015)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene, letnji i zimski

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/15 (13.5.2015)

Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih i građevinskih radova na DGM

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/15 (27.4.2015)

Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih i građevinskih radova na DGM

 

JAVNA NABAVKA 10/15 (27.4.2015)

Usluga očitavanja potrošnje prirodnog gasa na gasnim merilima kod građana i privrede

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/15 (20.4.2015)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris”

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4/15 (17.4.2015)

Usluge osiguranja

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3/15 (17.4.2015)

Nabavka električne energije

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/15 (9.4.2015)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/15 (9.4.2015)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris”

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/15 (9.4.2015)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 6/15 (9.4.2015)

Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) merila prirodnog gasa G-4 i G-6

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5/15 (9.4.2015)

Nabavka goriva za motorna vozila i uređaje sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem

 

Program poslavanja preduzeća za 2015.godinu – prva izmena

Program poslavanja preduzeća za 2015. godinu

 

Plan javnih nabavki za 2015-tu godinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (2.2.2015)

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2/15 (14.1.2015)

Nadzorna provera sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 bez razvoja i Nadzorna provera sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007

 

IZMENA JAVNE NABAVKA MALE VREDNOSTI 1/15 (8.1.2015)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1/15 (5.1.2015)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije

 

Odluku o obustavi JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 13/14 (23.12.2014)

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 13/14 (18.12.2014)

Resertifikacija ISO 9001:2008 i ISO 18001:2007

 

PROGRAM POSLOVANJA JKP „SUBOTICAGAS“ ZA 2014. GODINU

 

JAVNA NABAVKA 13/14 (12.08.2014)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obilaznog puta

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 12/14 (25.07.2014)

Radovi na izradi, isporuci i montaži MRS za škole koje se besplatno priključuju na DGM

 

IZMENA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/14 (12.05.2014)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/14 (30.04.2014)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 10/14 (28.03.2014)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera “Polaris”

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/14 (28.03.2014)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

 

IZMENE konkursne dokumentacije JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/14 (01.04.2014)

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/14 (28.03.2014)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara

 

JAVNA NABAVKA 7/14 (25.03.2014)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju tipskih priključaka, kao i merača gasa i regulatora za redovno održavanje

 

IZMENE konkursne dokumentacije JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/14 (01.04.2014)

JAVNA NABAVKA 5/14 (25.03.2014)

Građevinski radovi na izgradnji gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izmeštanja i produžeci na DGM i isključenja sa DGM