ALKALMAZOTT TÖRVÉNYES KERET

 

 • Energiaügyi törvény (“SZK Hivatalos Közlönye“, 145/2014, 95/2018 – más törvény és 40/2021 szám).
 • A közvállalatok és egyéb, közhasznú tevékenységet folytató szervezetek 2022-es ügyviteli tervei elemeinek, valamint a 2022-2024-es időszakra szóló hároméves ügyviteli terveik meghatározását leíró Rendelet („SZK Hivatalos Közlönye“ 97/2021 szám),
 • A Szerb Köztársaság Köz- és Közművállalatai Külön kollektív szerződéseinek I., II., III. és IV. Függelékei („SZK Hivatalos Közlönye”, 27/2015 szám),
 • Szabadka Város Köz- és Közművállalatai Külön kollektív szerződése, beleértve a megkötött I., II., III. és IV. Függelékeket is („SZK Hivatalos Közlönye“ kelt 2015. 01.30-án),
 • A Szabadkai Gázművek KK kollektív szerződése („SZK Hivatalos Közlönye“  141/2016 szám) az I., II., III. és IV. Függelékekkel, valamint a 90-4/2019 szám alatt iktatott, 2019.03.01-es keltezésű, a Szabadkai Gázművek KK Kollektív szerződésének érvényessége meghosszabbításáról szóló Egyezmény,
 • A földgázhálózatra való rákapcsolódás költségei meghatározásának Módszertana („SZK Hivatalos Közlönye”, 42/16 szám),
 • A földgázhálózathoz való hozzáférés ára meghatározásának Módszertana („SZK Hivatalos Közlönye”, 105/16 és 29/17 szám),
 • A földgázhálózatra való rákapcsolódás ára meghatározásának Módszertana („SZK Hivatalos Közlönye”, 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 és 62/16,111/17 szám),
 • A földgáz ára meghatározásának Módszertana a Közfogyasztás részére („SZK Hivatalos Közlönye“, 75/14, 105/16 és 108/16, 29/17 szám),
 • A Szerb Köztársaság 2022-re szóló Költségvetési törvénye („SZK Hivatalos Közlönye“, 110/2021 szám),
 • A Szerb Köztársaság Költségvetési rendszere módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 149/2020 szám),
 • Munkatörvény (“SZK Hivatalos Közlönye”, 24/05,61/05 és 75/14,13/17- AB-i döntés, 113/17 valamint 95/18 szám – autentikus értelmezés),
 • Közbeszerzési törvény (“SZK Hivatalos Közlönye”, 91/2019 szám),
 • Kommunális tevékenységekről szóló törvény (“SZK Hivatalos Közlönye”, 88/11, 104/16 és 95/18 szám),
 • Közművállalatokról szóló törvény (“SZK Hivatalos Közlönye”, 15/16 és 88/19 szám),
 • Könyvviteli törvény (“SZK Hivatalos Közlönye”, 62/2013, 30/2018 és 73/2019 szám),
 • Könyvvizsgálati törvény (“SZK Hivatalos Közlönye“, 73/2019 szám),
 • Szabadka Város köz- és közművállalatainak külön kollektív szerződése,
 • A Szabadkai Gázművek KK kollektív szerződése,
 • A közjavak használati térítményeit rendező törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 95/2018 és 86/219 szám – összehangolt dinár összegek),
 • Rendelet a tevékenységek besorolási kritériumairól a negatív környezeti hatások szempontjából, azok térítményeiről, csökkentésük feltételeiről, valamint a fizikai személyek környezeti hatása szempontjából releváns kritériumokról („SZK Hivatalos Közlönye“ 86/2019 és 89/2019 szám),
 • Alárendelt és belső jogi aktusok, melyeket a KK alkalmaz (a Vállalat Alapszabálya; a 336/2021 szám alatt iktatott, Könyvviteli politikáról és belső könyvvizsgálatról szóló Szabályzat, melyet a Szabadkai Gázművek KK alkalmaz 2021.09.20-a óta, az utolsó Módosítással 335/16 szám alatt 2016.06.24-e óta; Szabályzat a beszerzések pontos tervezéséről, a beszerzések lebonyolításáról és a beszerzésekkel kapcsolatos szerződések végrehajtási folyamatának ellenőrzéséről, melynek iktatási száma 501/20, hatályos 2021.09.18-a óta, az 501-1/20 számú és 2021.10.-án kelt Módosítással).