Szabadka község területén a földgáz-elosztás még 1990-ben kezdődött a Szabadkai Távfűtőművek Közvállalat keretében. A vállalat akkoriban építette ki a helyi közösségekben az összesen 500 kilométer hosszú gázelosztó hálózatot. Az új energetikai törvény meghozatalával szükségessé vált a hőenergia-elosztás és a földgáz-elosztás különválása. Ezzel összhangban Szabadka Községi Képviselő-testülete 2005. 12. 2-án határozatot hozott a Szabadkai Távfűtőművek Közvállalat jogállásának megváltoztatásáról, a vállalat azon részének a különválasztásával, amely a földgáz-elosztó tevékenységet végezte. A szabadkai Községi Képviselő-testület 2005. 12. 28-án határozatot hozott a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat – Szabadka megalapításáról. Azóta a vállalat kommunális közvállalatként önállóan tevékenykedik, legfontosabb tevékenységei pedig a következők:

  • mindenféle gáznemű üzemanyag csővezetékes elosztása
  • durva építőipari munkálatok és különleges mélyépítési munkálatok
  • csővezetékek megépítése
  • mérnöki szolgáltatások, stb.