Novi pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka

Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka