1. FEJLESZTÉSI – MŰSZAKI OSZTÁLY

  • Földgáz-szállító és Elosztó Szolgálat
  • Beszerzési, Raktározási és Kereskedelmi Szolgálat

2. GAZDASÁGI, SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

3. JOGI, ÁLTALÁNOS ÉS KÁDERÜGYI OSZTÁLY

A vállalat munkaszervezése és ügyvitele az ésszerű munkamegosztáson alapul, mind a szervezeti egységek kialakítása, mind pedig az egyes alkalmazottak általi munkavégzés és feladatellátás tekintetében.

A VÁLLALAT SZERVEI

IGAZGATÓ – a vállalat ügyviteli szerve

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG – a vállalat felügyeleti szerve, 3 tagot számlál, akiket Szabadka Város Képviselő-testülete nevez ki, közülük 1 az alkalmazottak soraiból kerül ki