Plan nabavki za 2024. godinu

Plan nabavki za 2024. godinu

 

Plan nabavki za 2023. godinu

Druga izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu

Prva izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu

Plan nabavki za 2023. godinu


Plan nabavki za 2022. godinu

Treća izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu

Druga izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu

Prva izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu

Plan nabavki za 2022. godinu


Plan nabavki za 2021. godinu

Plan nabavki za 2021. godinu


Plan nabavki za 2020. godinu

Prva izmena plana nabavki 2020

Plan nabavki za 2020. godinu


Plan nabavki za 2019. godinu

Prva izmena plana nabavki za 2019. godinu

Plan nabavki za 2019. godinu

 


Plan nabavki za 2018. godinu

Prva izmena plana nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki za 2018. godinu


Plan nabavki za 2017. godinu

Peta izmena plana nabavki za 2017. godinu

Četvrta izmena plana nabavki za 2017. godinu

Treća izmena plana nabavki za 2017. godinu

Druga izmena plana nabavki za 2017. godinu

Prva izmena plana nabavki za 2017. godinu

Plan nabavki za 2017. godinu