Kvartalni izveštaji za 2024. godinu

Kvartalni izveštaj za period 01.01-31.03.2024


Kvartalni izveštaji za 2023. godinu

Izveštaj o realizaciji programa 2023

Kvartalni izveštaj za period 01.01-31.12.2023.

Kvartalni izveštaj za period 01.01-30.09.2023.

Kvartalni izveštaj za period 01.01-30.06.2023.

Kvartalni izveštaj za period 01.01-31.03.2023.


Kvartalni izveštaji za 2022. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije programa 2022

Kvartalni izveštaj za period 01.01-31.12.2022.

Kvartalni izveštaj za period 01.01-30.09.2022.

Kvartalni izveštaj za period 01.01-30.06.2022.

Kvartalni izveštaj za period 01.01-31.03.2022.


Kvartalni izveštaji za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije programa 2021

Kvartalni izveštaj za period 01.01.-31.12.2021.

Kvartalni izveštaj za period 01.01.-30.09.2021.

Kvartalni izveštaj za period 01.01.-30.06.2021.

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2021.-31.03.2021.


Izveštaji o realizaciji plana poslovanja

Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za 2020. godinu


Kvartalni izveštaji za 2020. godinu

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2020.-31.12.2020.

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2020.-30.09.2020.

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2020.-30.06.2020.

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2020.-31.03.2020.


Izveštaji o realizaciji plana poslovanja

1. Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za 2019. godinu


Kvartalni izveštaji za 2019. godinu

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2019.-31.12.2019.

Kvartalni izveštaj za period 1.1.2019.-30.9.2019.

Kvartalni izveštaj za period 1.1.2019.-30.6.2019

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2019.-31.03.2019.


Izveštaji o realizaciji plana poslovanja

1. Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za 2018. godinu


Kvartalni izveštaji za 2018. godinu

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2018. do 31.12.2018

Kvartalni izveštaj za period 01.01.2018. do 30.09.2018

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2018. do 31.03.2018


Izveštaji o realizaciji plana poslovanja

1. Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za 2017. godinu


Kvartalni izveštaji za 2017. godinu

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2017. do 31.12.2017

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2017. do 30.09.2017

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2017. do 30.06.2017

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2017. do 31.03.2017


Izveštaji o realizaciji plana poslovanja

1. Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za 2016. godinu


Kvartalni izveštaji za 2016. godinu

Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine (.pdf, 1.777 KB)

Rešenje o usvajanju izveštaja za I kvartal 2016. godine (.pdf, 74 KB)

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. (.pdf, 4.695 KB)

Obrasci uz izveštaj za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. (.pdf, 7.877 KB)

Rešenje o usvajanju izveštaja za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. (.pdf, 83 KB)

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2016. do 30.09.2016. (.pdf, 3.041 KB)

Obrasci uz izveštaj za period od 01.01.2016. do 30.09.2016. (.pdf, 11.095 KB)

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. (.pdf, 1.869 KB)

Obrasci uz izveštaj za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. (.pdf, 4.676 KB)


Kvartalni izveštaji za 2015. godinu

Kvartalni izveštaj za I kvartal 2015. godine (.pdf, 1.737 KB)

Kvartalni izveštaj za II kvartal 2015. godine (.pdf, 2.312 KB)

Kvartalni izveštaj za I-II kvartal 2015. godine (.pdf, 2.352 KB)

Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine (.pdf, 12.603 KB)

Kvartalni izveštaj za I-III kvartal 2015. godine (.pdf, 13.062 KB)

Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2015. godine (.pdf, 12.603 KB)

Kvartalni izveštaj za I-IV kvartal 2015. godine (.pdf, 13.062 KB)


Kvartalni izveštaji za 2014. godinu

Kvartalni izveštaj za I kvartal 2014. godine (.pdf, 1.4 MB KB)

Kvartalni izveštaj za II kvartal 2014. godine (.pdf, 899 KB)

Kvartalni izveštaj za I-II kvartal 2014. godine (.pdf, 921 KB)

Kvartalni izveštaj za III kvartal 2014. godine (.pdf, 933 KB)

Kvartalni izveštaj za I-III kvartal 2014. godine (.pdf, 962 KB)

Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2014. godine (.pdf, 322 KB)

Kvartalni izveštaj za I-IV kvartal 2014. godine (.pdf, 243 KB)