A vállalat piaci körülmények között gazdálkodik, és ezzel összhangban valósít meg bevételt azzal a tevékenységgel, amelyre megalapították. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a vállalat összes tevékenységét saját forrásokból pénzeli.

A Szabadkai Gázművek KKV energetikai alany, rendelkezik a földgáz-elosztás tevékenységi körébe tartozó feladatok végzésére kiadott tanúsítvánnyal, amelyet 311.01.257/2006-L-I szám alatt 2007.02.16-án bocsátott ki az AERS.

A meglevő rendszer jellemzői

A gázelosztó hálózatot földgázzal a Srbijagas KV szállítórendszeréből látják el, miközben a szabadkai FMEÁ a földgáz átadásának-átvételének a helye, amelyen Szabadka város földgázfogyasztásának leolvasását végzik, mégpedig korrektoros turbinás gázmérő útján.

A földgáz-elosztóhálózat a szabadkai FMEÁ-tól kezdődik és teljes egészében PE 80, SDR 11-es polietilén csövekből épült meg 2,5 bar üzemnyomással. A gázvezeték egy Ø 400 x 36,4 mm és Ø 315 x 28,7 mm méretű szárnnyal köti össze a szabadkai FMEÁ-t a Szabadka várost körülölelő gázgyűrűvel. A gázgyűrű Ø 250 x 22,8 mm polietilén csövekből készült. A gázgyűrű keretében a Szabadkai Gázművek KKV két mérő- és szabályozóállomással rendelkezik, a MSZÁ-3 és a palicsi MSZÁ, amelyek lehetőséget nyújtanak a gázgyűrű üzemi nyomásának további szabályozására, valamint a földgázfogyasztás kontrollmérésére. A gázgyűrűtől indulnak ki a gázvezetékek a város mindegyik része felé. A gázvezetékek különböző, egységesített dimenziókkal készültek, éspedig: Ø 20 x 3,0 mm (gázcsatlakozások), Ø 32 x 3,0 mm, Ø 63 x 5,8 mm, Ø 90 x 8,2 mm, Ø 110 x 10,0 mm és Ø 160 x 14,6 mm.

A Szabadkai Gázművek KKV standardizált és egységesített MSZÁ-kal rendelkezik, G-4 és G-6 típusjelzéssel, amelyeket KMSZÁ-nak neveznek, éspedig: külön a családi házak, és külön a tömbházak számára. Minden nagyobb méretű MSZÁ építése a tervdokumentációval és a hatályos törvényekkel összhangban kerül megépítésre. A MSZÁ építésére vonatkozó ajánlások között szerepel a korrektor beépítése, ami a földgázfogyasztás pontosabb elszámolását teszi lehetővé. A teljes hálózat összesen 330 tűzvédelmi szeleppel és 110 szakaszoló szeleppel rendelkezik, amelyek segítségével a rendszerben előforduló rendellenességek esetén lehetséges szakaszolni a gázelosztó-hálózatot a személy- és vagyonbiztonság szavatolása érdekében. Az ismertetett földgázelosztó hálózat kerek egészet alkot.

Tekintettel a földgázhálózat üzemi nyomására, amely kisebb, mint 6 bar (p<6 bar), a földgáz-vásárlókat az 1. kategória „Háztartások” és „Egyéb fogyasztók” keretében csoportosítjuk.

A 2008-as évvel bezárólag a földgáz-elosztó hálózat teljes hossza (a kiépített csatlakozásokkal együtt) 560 km különböző méretű hálózatot jelent, a két csoportban pedig 8.011 fogyasztót tartunk számon.