JNMV 23/2017 – USLUGA – ISPITIVANjE I ŽIGOSANjE (BAŽDARENjE) MERILA PRIRODNOG GASA (postavljeno dana: 30.10.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 30.10.2017.

2. Konkursna dokumentacija 30.10.2017.

3. Odluka o obustavi postupka javne nabavke 09.11.2017.

4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 13.11.2017.

 

JNMV 22/2017 – DOBRO – NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA (postavljeno dana: 10.10.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 10.10.2017.

2. Konkursna dokumentacija 10.10.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 20.10.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 30.10.2017.)

 

JNMV 21/2017 – DOBRO – NABAVKA ALATA (postavljeno dana: 11.09.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 11.09.2017.

2. Konkursna dokumentacija 11.09.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 20.09.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 13.10.2017.)

 

JNMV 20/2017 – USLUGA – IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA ZA DGM MZ ŽELEZNIČKO NASELjE (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 24.08.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 04.09.2017.)

 

JNMV 19/2017 – USLUGA – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GASOVOD OD „PIONIRA“ DO „NOVE OPŠTINE“ (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 24.08.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 04.09.2017.)

 

JNMV 18/2017 – USLUGA – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRODUŽETKE I IZMEŠTANjE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICA (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 24.08.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 04.09.2017.)

 

JNMV 17/2017 – DOBRO – NABAVKA MATERIJALA SA USLUGOM UGRADNjE ZA ODRŽAVANjE VOZILA JKP „SUBOTICAGAS“ (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 29.08.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 05.09.2017.)

 

JNMV 16/2017 – USLUGA – BAŽDARENjE, PRANjE I PODEŠAVANjE KALORIMETARA (postavljeno dana: 14.07.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 14.07.2017.

2. Konkursna dokumentacija 14.07.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 25.07.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 09.08.2017.)

 

JNMV 15/2017 – DOBRO – NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I OBUĆE (postavljeno dana: 09.06.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1.  Poziv za podnošenje ponude 09.06.2017.

2. Konkursna dokumentacija 09.06.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 21.06.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 6.07.2017.)

 

JNMV 14/2017 – RAD – GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI GASNIH PRIKLjUČAKA (TIPSKIH I INDIVIDUALNIH), IZMEŠTANjA I PRODUŽETAKA NA DGM I ISKLjUČENjA SA DGM (postavljeno dana: 30.05.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 30.05.2017.

2. Konkursna dokumentacija 30.05.2017.

3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 07.06.2017.)

4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 07.06.2017.

5. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 11.07.2017.)

6. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (postavljeno dana 24.07.2017.)

7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 07.11.2017.)

 

JNMV 13/2017 – DOBRO – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE – SITAN MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE I IZGRADNjU DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – ČELIČNE CEVI, ČELIČNI FITINZI I ZAPTIVAČI (postavljeno dana: 29.05.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 29.05.2017.

2. Konkursna dokumentacija 29.05.2017.

3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 02.06.2017.

4. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 28.06.2017.)

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 6.07.2017.)

 

JNMV 12/2017 – DOBRO – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE (postavljeno dana: 28.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 28.04.2017.

2.  Konkursna dokumentacija 28.04.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 09.05.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 29.05.2017.)

 

JNMV 11/2017 – USLUGA ODRŽAVANjA I DALjEG RAZVOJA INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA „POLARISBS“ (postavljeno dana: 28.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 28.04.2017.

2. Konkursna dokumentacija 28.04.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 09.05.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 29.05.2017.)

 

JNMV 10/2017 – USLUGA OBAVLjANjA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM MAŠINSKIH I GRAĐEVINSKIH RADOVA NA DGM (postavljeno dana: 28.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 28.04.2017.

2. Konkursna dokumentacija 28.04.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 09.05.2017.)

4. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 19.05.2017.)

 

JNMV 09/2017 – DOBRO – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE – UREĐAJI ZA REGULACIJU I MERENjE (postavljeno dana: 19.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1.  Poziv za podnošenje ponude 19.04.2017.

2. Konkursna dokumentacija 19.04.2017.

3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 12.05.2017.

4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava (postavljeno dana 12.05.2017.)

5. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 15.05.2017.)

6.  Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 15.05.2017.

7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava (postavljeno dana 19.05.2017.)

8. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 19.05.2017.

9. Odgovor na pitanja (postavljeno dana 19.05.2017.)

10. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 24.05.2017.

11. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava (postavljeno dana 24.05.2017.)

12. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 25.05.2017.

13. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 25.05.2017.)

14. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 25.05.2017.)

15. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 07.06.2017.)

16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (postavljeno dana 19.06.2017.)

17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (postavljeno dana 19.06.2017.)

18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 11.08.2017.)

 

JNMV 08/2017 – DOBRO – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE – SITAN MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE I IZGRADNjU DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE (postavljeno dana: 13.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 13.04.2017.

2. Konkursna dokumentacija 13.04.2017.

3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 10.05.2017.

4. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 23.05.2017.)

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 29.05.2017.)

 

JNMV 07/2017 – DOBRO – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE – POLIETILENSKE CEVI, PVC CEVI, POLIETILENSKI FAZONSKI KOMADI (postavljeno dana: 12.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 12.04.2017.

2. Konkursna dokumentacija 12.04.2017.

3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 24.04.2017.)

4. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 24.04.2017.)

5. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 24.04.2017.)

6. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 19.05.2017.)

7. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 12.06.2017.)

 

JNMV 06/2017 – DOBRO – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE – PLOMBA, FLEKSIBILNO CREVO I ORMAN ZA KMRS (postavljeno dana: 12.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 12.04.2017.

2. Konkursna dokumentacija 12.04.2017.

3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 05.05.2017.

4. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 10.05.2017.)

5. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 19.05.2017.)

6. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 14.06.2017.)

 

JNMV 05/2017 – DOBRO – NABAVKA REKLAMNOG MATERIJALA (postavljeno dana: 03.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 03.04.2017.

2. Konkursna dokumentacija 03.04.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 12.04.2017.)

4. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 25.04.2017.)

 

JNMV 04/2017 – DOBRO – NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA I UREĐAJE SA MOTORIMA SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM (postavljeno dana: 27.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 27.03.2017.

2. Konkursna dokumentacija 27.03.2017.

3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 31.03.2017.)

4. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 05.04.2017.)

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 05.05.2017.)

 

JNMV 03/2017 – USLUGA OČITAVANjA POTROŠNjE GASA NA GASNIM MERILIMA KOD GRAĐANA I PRIVREDE (postavljeno dana: 27.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 27.03.2017.

2. Konkursna dokumentacija 27.03.2017.

4. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 06.04.2017.)

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 25.04.2017.)

 

JNMV 02/2017 – DOBRO – NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA (postavljeno dana: 20.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 20.03.2017.

2. Konkursna dokumentacija 20.03.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 29.03.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 03.04.2017.)

 

JNMV 01/2017 – USLUGA ISPORUKE ODORANATA, PUNjENjA UREĐAJA ZA ODORIZACIJU, KONTROLE NIVOA ODORIZACIJE (postavljeno dana: 20.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 20.03.2017.

2. Konkursna dokumentacija 20.03.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 29.03.2017.)

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 05.04.2017.)