JNMV 31/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA ALATA –  postavljeno dana: 18.12.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 18.12.2019.

2. Konkursna dokumentacija 18.12.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora 26.12.2019.

 

JNMV 30/2019 – JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA SA MONTAŽOM MERNO – REGULACIONE STANICE ZA OBJEKAT NARODNOG POZORIŠTA U SUBOTICI –  postavljeno dana: 04.11.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 04.11.2019.

2. Konkursna dokumentacija 04.11.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora 05.12.2019.

 

JNMV 29/2019 – NABAVKA USLUGA – ŠTAMPANJE RAČUNA –  postavljeno dana: 15.10.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 15.10.2019

2. Konkursna dokumentacija 15.10.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 28.10.2019.

 

JNMV 28/2019 –  NABAVKA USLUGE – OČITAVANJE POTROŠNJE GASA NA GASNIM MERILIMA KOD GRAĐANA I PRIVREDE  –  postavljeno dana: 15.10.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 15.10.2019

2. Konkursna dokumentacija 15.10.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 28.10.2019.

 

JNMV 27/2019 –  NABAVKA DOBARA – NABAVKA MATERIJALA I AUTO GUMA SA USLUGOM UGRADNJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA JKP „SUBOTICAGAS”  –  postavljeno dana: 15.10.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 15.10.2019

2. Konkursna dokumentacija 15.10.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 28.10.2019.

 

JNMV 26/2019 – JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – UREĐAJI ZA REGULACIJU I MERENJE – KALORIMETRI  –  postavljeno dana: 21.08.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 21.08.2019

2. Konkursna dokumentacija 21.08.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 27.09.2019.

 

JNMV 25/2019 –  NABAVKA USLUGE – BAŽDARENJE, PRANJE I PODEŠAVANJE KALORIMETARA –  postavljeno dana: 19.08.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 19.08.2019

2. Konkursna dokumentacija 19.08.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 28.08.2019.

 

JNMV 24/2019 –  JAVNA NABAVKA RADOVA – IZMEŠTANJE I ADAPTACIJA UREĐAJA ZA ODORIZACIJU –  postavljeno dana: 04.07.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 04.07.2019

2. Konkursna dokumentacija 04.07.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 16.07.2019.

 

JNMV 23/2019 –  JAVNA NABAVKA RADOVA – GRAĐEVINSKI I MAŠINSKI RADOVI NA IZGRADNJI GASOVODA PO ODOBRENIM PROJEKTIMA –  postavljeno dana: 25.06.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 25.06.2019

2. Konkursna dokumentacija 25.06.2019

3. Izmena konkursne dokumentacije 23.07.2019.

4. Odgovor 23.07.2019.

5. Poziv za podnošenje ponude 24.07.2019

6. Odluka o dodeli ugovora 08.08.2019.

 

JNMV 22/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – UREĐAJU ZA REGULACIJU U MERENJE – KALORIMETRI – postavljeno dana: 24.06.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 24.06.2019

2. Konkursna dokumentacija 24.06.2019

3. Odgovor na pitanje 18.07.2019.

4. Odluka o dodeli ugovora 08.08.2019.

 

JNMV 21/2019 –  NABAVKA DOBARA – NABAVKA SOFTVERA INFORMACIONOG SISTEMA – postavljeno dana: 05.06.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 05.06.2019

2. Konkursna dokumentacija 05.06.2019

3. Izmena konkursne dokumentacije 07.06.2019.

4. Odluka o dodeli ugovora 19.06.2019.

 

JNMV 20/2019 –  NABAVKA USLUGE – ODRŽAVANJE I DALJI RAZVOJ INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA „POLARIS BS” – postavljeno dana: 07.05.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 07.05.2019

2. Konkursna dokumentacija 07.05.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 15.05.2019.

 

JNMV 19/2019 – JAVNA NABAVKA RADOVA – GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI GASNIH PRIKLJUČAKA (TIPSKIH I INDIVIDUALNIH), IZMEŠTANJA I PRODUŽETAKA NA DGM I ISKLJUČENJA SA DGM – postavljeno dana: 25.04.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 25.04.2019

2. Konkursna dokumentacija 25.04.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 04.06.2019.

 

JNMV 18/2019 – JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA REKLAMNOG MATERIJALA – postavljeno dana: 23.04.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 23.04.2019

2. Konkursna dokumentacija 23.04.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 06.05.2019.

 

JNMV 17/2019 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA I ISPORUKA HTZ OPREME ZA ZAPOSLENE LETNJI I ZIMSKI – postavljeno dana: 17.04.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 17.04.2019

2. Konkursna dokumentacija 17.04.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 25.04.2019.

 

JNMV 16/2019 – NABAVKA USLUGA – ŠTAMPANJE RAČUNA – postavljeno dana: 12.04.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 12.04.2019

2. Konkursna dokumentacija 12.04.2019

3. Odluka o dodeli ugovora 25.04.2019.

 

JNMV 15/2019 – NABAVKA USLUGE – OČITAVANJE POTROŠNJE GASA NA GASNIM MERILIMA KOD GRAĐANA I PRIVREDE – postavljeno dana: 26.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 26.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 26.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora 04.04.2019.

 

JNMV 14/2019 – JAVNA NABAVKA DOBARA – GORIVA ZA MOTORNA VOZILA I UREĐAJE SA MOTORIMA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM – postavljeno dana: 26.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 21.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 21.03.2019.

3. Izmena konkursne dokumentacije 28.03.2019.

4. Obaveštenje o produžetnju roka za podnošenje ponuda – prijava 28.03.2019.

5. Odluka o dodeli ugovora 05.04.2019.

 

JNMV 13/2019 –  NABAVKA USLUGA – ŠTAMPARSKE USLUGE (postavljeno dana: 21.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 21.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 21.03.2019.

3. Izmena konkursne dokumentacije 26.03.2019.

4. Obaveštenje o produžetnju roka za podnošenje ponuda – prijava 26.03.2019.

5. Odluka o dodeli ugovora 04.04.2019.

 

JNMV 12/2019 –  NABAVKA I ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (postavljeno dana: 21.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 21.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 21.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora 02.04.2019.

 

JNMV 11/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – UREĐAJI ZA REGULACIJU I MERENJE (postavljeno dana: 19.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 19.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 19.03.2019.

3. Izmena konkursne dokumentacije 08.04.2019.

4. Odluka o dodeli ugovora 25.04.2019.

5. Izmena odluke o dodeli ugovora 30.04.2019

 

JNMV 10/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – SITAN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE (postavljeno dana: 19.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 19.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 19.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora 24.04.2019.

 

JNMV 9/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – PLOMBA, SAVITLJIVO CREVO, ORMAN, LEVKOVI I ZAŠTITNE CEVI ZA KMRS (postavljeno dana: 12.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 12.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 12.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora 16.04.2019.

 

JNMV 8/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – POLIETILENSKE CEVI, PVC CEVI, POLIETILENSKI FAZONSKI KOMADI (postavljeno dana: 12.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 12.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 12.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora 16.04.2019.

 

JNMV 7/2019 –  NABAVKA USLUGE – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DGM I IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA U DIGITALNOM I PISANOM OBLIKU ZA DGM (postavljeno dana: 12.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 12.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 12.03.2019.

3. Odgovor na pitanje 15.03.2019.

4. Odluka o dodeli ugovora – 25.03.2019.

 

JNMV 6/2019 –  NABAVKA USLUGE – OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM MAŠINSKIH I GRAĐEVINSKIH RADOVA NA DGM (postavljeno dana: 07.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 07.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 07.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora – 18.03.2019.

 

JNMV 5/2019 –  NABAVKA USLUGE – OČITAVANJE POTROŠNJE GASA NA GASNIM MERILIMA KOD GRAĐANA I PRIVREDE (postavljeno dana: 07.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 07.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 07.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora – 18.03.2019.

 

JNMV 4/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – GORIVA ZA MOTORNA VOZILA I UREĐAJE SA MOTORIMA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM (postavljeno dana: 07.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 07.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 07.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora – 18.03.2019.

 

JNMV 3/2019 –  JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE (postavljeno dana: 05.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 05.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 05.03.2019.

3. Odluka o dodeli ugovora – 15.03.2019.

 

JNMV 2/2019 –  NABAVKA USLUGE – ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA JKP „SUBOTICAGAS” (postavljeno dana: 05.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 05.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 05.03.2019.

3. Odgovor na pitanje 08.03.2019.

4. Odluka o dodeli ugovora – 15.03.2019.

 

JNMV 1/2019 –  NABAVKA DOBARA – NABAVKA ODORANTA I USLUGA PUNJENJA UREĐAJA ZA ODORIZACIJU SA KONTROLOM NIVOA ODORIZACIJE (postavljeno dana: 05.03.2019.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

1. Poziv za podnošenje ponude 05.03.2019.

2. Konkursna dokumentacija 05.03.2019.

3. Izmena konkursne dokumentacije 06.03.2019.

4. Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda-Prijava 06.03.2019.

5. Odluka o dodeli ugovora – 15.03.2019.