O B A V E Š T E NJ E

JKP „Suboticagas“ Subotica obaveštava cenjene potrošače prirodnog gasa da će u cilju poboljšanja svojih usluga dana 25.06.2019. godine (utorak) izvršiti prenos telefonskih brojeva na SIP TRUNK sistem. Prelazak na novi sistem će izazvati privremeno prekid u telefonskoj komunikaciji u vremenu od 8 do 22 časova, te se mole korisnici da za slučaj potrebe za hitnim intervencijama pozovu broj 064/114-28-96, dežurnu službu, a za ostale potrebe 066/536-83-51.

Hvala na razumevanju!

Rukovodstvo JKP „Suboticagas“ Subotica