A Szabadkai Gázművek a rendkívüli állapotban is biztosította a felhasználók zavartalan gázellátását

A fűtési idénynek minden valószínűség szerint vége, és a koronavírus-járvány okozta rendkívüli állapotból is kifele tartunk. Mindez arra ösztönzi a Szabadkai Gázművek vezetőségét, hogy figyelmüket a fejlesztésekre, illetve a gázvezeték-hálózat bővítésére fordítsák.

A közvállalat munkájáról és terveiről Ződi Ildikó igazgató nyilatkozott lapunknak.

Mint megtudtuk, az enyhe tél ellenére a földgázfelhasználás nem csökkent jelentős mértékben az előző évekhez képest, a március közepén meghirdetett rendkívüli állapot miatt többek között módosult az ügyfelekkel való kapcsolattartás is.

– A 2019/2020-as tél a földgáz felhasználási mennyiségét tekintve hasonló volt az előző két évhez, és ebből a szempontból nem volt jelentős eltérés. Március 14-én rendkívüli állapotot hirdettek, és ennek alapján rendeleteket hoztak, amelyek többek között rendezték a munkáltatók részére a munkafolyamat szervezésének megváltozott szabályait is. A kormány rendeleteivel összhangban, a Szabadkai Gázművek március 20-ával kezdődően megszüntette az ügyfelekkel a közvetlen kapcsolat lehetőségét a Gázművek helyiségeiben. Ezek a rendelkezések továbbra is hatályban vannak, és ez azt jelenti, hogy az ügyfelekkel telefonon és e-mailben tartjuk a kapcsolatot, és arra sincs lehetőség, hogy közvetlenül a pénztárunkban rendezzék a gázfogyasztásból keletkezett tartozásuk kifizetését. Másrészt jelen pillanatban nincs lehetőség a csatlakozási kérelmek átadására sem, és ez korlátozni fogja az új gázfogyasztók számának növekedését, amit a 2020-as évben terveztünk. A gázszolgáltatásból eredő összes többi feladatot és kötelezettséget, amelyek biztosítják a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást, a Gázművek ugyanúgy mint az előző időszakban, haladéktalanul elvégezte és továbbra is folyamatosan elvégzi, szigorúan betartva a gázszolgáltatás biztonságára vonatkozó hatályos előírásokat. A Szerb Kormány rendeleteivel összhangban szerveztük a munkát a Gázművek helyiségeiben. A munkavállalóink részére biztosítottuk a szükséges védőeszközöket. A veszélyeztetett kategóriába tartozó munkavállalóink részére biztosítottuk, hogy otthonról végezzék a munkát. A gázórák leolvasásának folyamata, a háztartásokban és az üzleti fogyasztóknál, úgyszintén zavartalanul zajlott. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak a felhasználóknak, akik teljesítették a kérésünket, és gázórájuk állását a folyó hónap végén látható helyre írásban kifüggesztették, ezzel is hozzájárultak a gázóra-leolvasók és saját biztonságuk megőrzéséhez. A gázfogyasztók a számlák törlesztését elektronikus átutalással, és banki vagy postai befizetéssel végezhetik. Ezekről a lehetőségekről a gázfogyasztóinkat időben értesítettük. Azt kell mondanom, hogy a gázfogyasztóink hozzáállása teljesen pozitív, és megértették, miért szüntettük meg a pénztárunkban a gázszámlák kifizetésének a lehetőségét. Fogyasztóink igyekeznek időben törleszteni adósságukat ebben a nehéz helyzetben is. A megfizettetési arány az előző hónaphoz viszonyítva, amikor még nem volt kihirdetve a rendkívüli állapot, a háztartásoknál 7 százalékot, míg az üzleti fogyasztóknál 5 százalékot esett, ami a helyzetre való tekintettel nem mondható jelentős csökkenésnek. Reményeink szerint ezeket a lemaradásokat a gázfogyasztóink rendezni fogják, és emiatt nem tartunk jelentős árbevétel-csökkenéstől – fogalmazott Ződi Ildikó.

Az igazgatónő szavai szerint a tervezett beruházások megvalósítása sem áll le.

– A 2020-as ügyviteli tervünkben a szabadkai gázhálózat további bővítését és korszerűsítését tervezzük. Azon dolgozunk, hogy előkészítsük a tervezett beruházásokat, amelyek megvalósítása várhatóan a nyári hónapokban megkezdődne. Folyamatosan dolgozunk, hogy határidőben lefolytassuk a tervezett közbeszerzési eljárásokat, amik hozzájárulnak a raktárkészleteink időben történő feltöltéséhez, valamint az építkezési munkálatok és szükséges szolgáltatások elvégzéséhez, ezzel biztosítva a tervezett munkák folyamatos elvégzését. Emellett folytatjuk a gázhálózat bővítésére tervezett beruházásokat és a fogyasztói igények kielégítése céljából új gázbekötések kivitelezését tervezzük – mondta Ződi Ildikó.

Ami a gázvezeték-hálózat bővítését illeti, a már említett ügyviteli terv alapján a Gázművek saját eszközeiből az idén várhatóan 8 kilométerrel bővíti a városi hálózatot. Ezek a bővítések többek között Palicsot, valamint Kisbajmok és a Zorka helyi közösséget érintik, ugyanakkor a Békovai úton is 400 méterrel nő a gázvezeték hossza.